Praktijkvoorbeeld

Directeur Egbert de Vries ◊ AFWC ◊ over samenwerking Amsterdamse corporaties

Praktijkvoorbeeld

Directeur Egbert de Vries ◊ AFWC ◊ over samenwerking Amsterdamse corporaties


‘Hoe krijgen
we de
financiering
rond?’


Amsterdamse corporaties verenigd in de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) doen mee aan de Amsterdamse Warmtemotor om samen 45.000 woningen op het warmtenet aan te sluiten. Volgens directeur Egbert de Vries van de AFWC een goede stap in de energietransitie, maar hij geeft wel een winstwaarschuwing aan de (lokale) overheid. 

Amsterdamse corporaties trekken samen op om prestatieafspraken te maken met de gemeente. In de energietransitie is dat niet anders: de Amsterdamse Federatie van Woning­corporaties praat samen met een kleine delegatie van corporatiebestuurders mee in het lokale overleg City Deal (Naar een stad zonder aardgas.) De ambities van de gemeente Amsterdam zijn groot:  in 2040 moet de stad aardgasvrij zijn. 

Amsterdamse Warmtemotor

Amsterdamse corporaties zetten erop in om binnen vijf jaar 20.000 woningen op het bestaande warmtenet aan te sluiten, als onderdeel van het landelijke Startmotorkader (dat als doel heeft om 100.000 woningen versneld van het aardgas te halen). In de Amsterdamse Warmtemotor maken zij hierover afspraken met de gemeente, netbeheerder Vattenfall en Westpoort Warmte die de warmte levert (Dit is een joint venture van Vattenfall en afvalverwerker AEB. AEB is op dit moment nog in handen van de gemeente).  De vraag is: hoe krijgen de corporaties de financiering rond? Een eerste stap is om inzicht te krijgen in de kosten en inkomsten van Vattenfall die de woningen op het warmtenet aansluit. Door samen op te trekken, willen de corporaties de kosten van de aansluiting op het warmtenet zo laag mogelijk houden. De corporaties binnen de Amsterdamse Warmtemotor kunnen in dit project een beroep doen op subsidie van het Rijk en de gemeente.  Voor de (nabije) toekomst geeft De Vries wel een winstwaarschuwing af. De corporaties kunnen de financiering van de energietransitie in Amsterdam niet voor hun rekening nemen. ‘Met alle ambities van de gemeente is er voor de corporaties een gat van circa één miljard euro. Wie gaat dat betalen?’

Overleg met huurders 

Naast de financiering is draagvlak onder de huurders cruciaal. De Amsterdamse corporaties – verenigd in de AFWC – hebben nieuwe afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties, ook over de energietransitie. Huurders moeten, als ze op het warmtenet zijn aangesloten, niet meer voor hun energierekening betalen. Daarnaast is met huurders in het collectief sociaal plan afgesproken dat corporaties woningen buiten renovatieplannen om kunnen verduurzamen. Een huurder heeft dan circa één week werkmensen over de vloer. ‘Op deze manier winnen we tijd. We hoeven dan niet op geplande renovaties te wachten.’

Boodschap aan toezichthouders 

Volgens De Vries van de AFWC zijn voor toezichthouders goed overleg met huurders en de finan­ciering van de energietransitie ook belangrijke thema’s. Zij moeten het bestuur daar scherp op houden. ‘We hebben de huurders hard nodig voor de energietransitie. Goede communicatie is van groot belang. De opgaven voor de corporatie zijn groot en kosten veel geld: welke afweging maakt het bestuur in beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid? Daar moet de RvC steeds kritisch naar blijven kijken.’

Tekst: Lisette Vos


In het jaarbericht van de AFWC staat een hoofdstuk over verduurzaming www.afwc.nl 
Startmotorkader www.aedes.nl

Amsterdamse corporaties verenigd in de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) doen mee aan de Amsterdamse Warmtemotor om samen 45.000 woningen op het warmtenet aan te sluiten. Volgens directeur Egbert de Vries van de AFWC een goede stap in de energietransitie, maar hij geeft wel een winstwaarschuwing aan de (lokale) overheid.

Amsterdamse corporaties trekken samen op om prestatieafspraken te maken met de gemeente. In de energietransitie is dat niet anders: de Amsterdamse Federatie van Woning­corporaties praat samen met een kleine delegatie van corporatiebestuurders mee in het lokale overleg City Deal (Naar een stad zonder aardgas.) De ambities van de gemeente Amsterdam zijn groot:  in 2040 moet de stad aardgasvrij zijn.

Amsterdamse Warmtemotor

Amsterdamse corporaties zetten erop in om binnen vijf jaar 20.000 woningen op het bestaande warmtenet aan te sluiten, als onderdeel van het landelijke Startmotorkader (dat als doel heeft om 100.000 woningen versneld van het aardgas te halen). In de Amsterdamse Warmtemotor maken zij hierover afspraken met de gemeente, netbeheerder Vattenfall en Westpoort Warmte die de warmte levert (Dit is een joint venture van Vattenfall en afvalverwerker AEB. AEB is op dit moment nog in handen van de gemeente).  De vraag is: hoe krijgen de corporaties de financiering rond? Een eerste stap is om inzicht te krijgen in de kosten en inkomsten van Vattenfall die de woningen op het warmtenet aansluit. Door samen op te trekken, willen de corporaties de kosten van de aansluiting op het warmtenet zo laag mogelijk houden. De corporaties binnen de Amsterdamse Warmtemotor kunnen in dit project een beroep doen op subsidie van het Rijk en de gemeente.  Voor de (nabije) toekomst geeft De Vries wel een winstwaarschuwing af. De corporaties kunnen de financiering van de energietransitie in Amsterdam niet voor hun rekening nemen. ‘Met alle ambities van de gemeente is er voor de corporaties een gat van circa één miljard euro. Wie gaat dat betalen?’

Overleg met huurders

Naast de financiering is draagvlak onder de huurders cruciaal. De Amsterdamse corporaties – verenigd in de AFWC – hebben nieuwe afspraken gemaakt met de huurdersorganisaties, ook over de energietransitie. Huurders moeten, als ze op het warmtenet zijn aangesloten, niet meer voor hun energierekening betalen. Daarnaast is met huurders in het collectief sociaal plan afgesproken dat corporaties woningen buiten renovatieplannen om kunnen verduurzamen. Een huurder heeft dan circa één week werkmensen over de vloer. ‘Op deze manier winnen we tijd. We hoeven dan niet op geplande renovaties te wachten.’

Boodschap aan toezichthouders

Volgens De Vries van de AFWC zijn voor toezichthouders goed overleg met huurders en de finan­ciering van de energietransitie ook belangrijke thema’s. Zij moeten het bestuur daar scherp op houden. ‘We hebben de huurders hard nodig voor de energietransitie. Goede communicatie is van groot belang. De opgaven voor de corporatie zijn groot en kosten veel geld: welke afweging maakt het bestuur in beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid? Daar moet de RvC steeds kritisch naar blijven kijken.’

Tekst: Lisette Vos


In het jaarbericht van de AFWC staat een hoofdstuk over verduurzaming www.afwc.nl
Startmotorkader www.aedes.nl

Arrow-prev Arrow-next