Praktijkvoorbeeld

Wethouder Didi Dorrestijn ◊ Barneveld ◊ over regionaal en lokaal overleg met corporatie

Praktijkvoorbeeld

Wethouder Didi Dorrestijn ◊ Barneveld ◊ over regionaal en lokaal overleg met corporatie


‘We hebben
elkaar nodig’


De gemeente Barneveld is net als de Woningstichting betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley. Op lokaal niveau worden de knopen over de wijkplannen doorgehakt, stelt wethouder duurzaamheid Didi Dorrestijn. ‘De gemeente heeft de regie, maar we hebben elkaar nodig.’ 

De lijst van belanghouders die meepraten over de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley is lang: naast acht gemeenten, twee provincies en het waterschap, zijn dat ook onder meer natuurorganisaties, netbeheerders en corporaties. Samen maken zij onder meer afspraken over de opwekking van energie (zon en wind) en de warmtebronnen die woningen in de gemeenten kunnen verwarmen. Doel is een energieneutrale regio in 2050.  Op lokaal niveau is het overleg tussen de gemeente en Woningstichting Barneveld veel intensiever, schetst wethouder duurzaamheid Didi Dorrestijn. In een speciale stuurgroep hebben zij samen met netbeheerder Alliander begin dit jaar een Transitievisie Warmte light opgesteld. Daarin hebben zij afgesproken om bewoners eerst bewust te maken en hen te stimuleren om (in huis) energie te besparen. Warmtenet is een serieuze optie om een deel van de woningen te verduurzamen, maar ook andere manieren om woningen van het aardgas te halen zijn nog in onderzoek. 

Vroeg bij

In 2018 staken de gemeente, de corporatie en de netbeheerder al de koppen bij elkaar om de opties te verkennen voor een aardgasvrij Barneveld. ‘Ik noem dat de Barneveldse aanpak, we leggen op tafel wat er bij elkaar speelt. We waren er vroeg bij. Dat zorgde wel voor onrust. De Transitievisie Warmte hoeft pas eind 2021 klaar te zijn. De gemeenteraad besloot om eerst de bewoners bewust te maken en in te zetten op energiebesparing. Ook de corporatie maakt pas op de plaats door eerst alleen no-regret maatregelen te nemen.’

Energiecoaches 

In de stuurgroep die zes keer per jaar bij elkaar komt, komen alle dilemma’s over de energietransitie op tafel, zoals het draagvlak onder de bewoners. ‘Dat is een lastig thema. Mensen vragen zich af waarom het zo snel moet, of er alternatieven zijn om van het aardgas af te gaan en of ze het wel kunnen betalen. Met de corporatie spelen wij op die zorgen in. We staan samen voor een mega-operatie. Bewoners treden op als energieambassadeurs en energiecoaches geven advies. Ze luisteren naar de bewoners en denken mee.’ De energietransitie gaat in Barneveld stapsgewijs: in 2030 moeten de eerste 4000 woningen (van de 23.000) aardgasvrij zijn. De gemeente heeft daarbij de regie, maar kan niet zonder de corporatie om de doelstelling te halen. ‘We hebben elkaar nodig, we zijn afhankelijk van elkaar. We houden zoveel mogelijk rekening met de corporatie, zoals bij de planning van het werk. Als de corporatie woningen renoveert, is het slimmer om deze tegelijk van het aardgas te halen. Maar uiteindelijk geeft de gemeente de klap op de wijkplannen.’

Onorthodoxe aanpak

Wat is haar boodschap aan de toezichthouders? Wethouder Dorrestijn heeft er twee. Als eerste: denk in stappen en bedenk daarbij wat de corporatie nú al kan doen om woningen te verduurzamen en energie te besparen. En twee: geef de corporatie de ruimte voor een onorthodoxe aanpak in de energietransitie. ‘Dat helpt om de weerstand bij huurders weg te nemen. Dat kan om kleine dingen gaan. Bewoners die zeggen geen zonnepanelen op het dak te willen, blijken soms geen zin te hebben om de volle zolder op te ruimen. Denk als corporatie mee om dát dan op te lossen.’

Tekst: Lisette Vos 


Publieksversie concept RES Food Valley (april 2020) 
www.barneveld.nl > over barneveld > projecten > RES 

De gemeente Barneveld is net als de Woningstichting betrokken bij de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley. Op lokaal niveau worden de knopen over de wijkplannen doorgehakt, stelt wethouder duurzaamheid Didi Dorrestijn. ‘De gemeente heeft de regie, maar we hebben elkaar nodig.’

De lijst van belanghouders die meepraten over de Regionale Energie Strategie (RES) in de regio Foodvalley is lang: naast acht gemeenten, twee provincies en het waterschap, zijn dat ook onder meer natuurorganisaties, netbeheerders en corporaties. Samen maken zij onder meer afspraken over de opwekking van energie (zon en wind) en de warmtebronnen die woningen in de gemeenten kunnen verwarmen. Doel is een energieneutrale regio in 2050.  Op lokaal niveau is het overleg tussen de gemeente en Woningstichting Barneveld veel intensiever, schetst wethouder duurzaamheid Didi Dorrestijn. In een speciale stuurgroep hebben zij samen met netbeheerder Alliander begin dit jaar een Transitievisie Warmte light opgesteld. Daarin hebben zij afgesproken om bewoners eerst bewust te maken en hen te stimuleren om (in huis) energie te besparen. Warmtenet is een serieuze optie om een deel van de woningen te verduurzamen, maar ook andere manieren om woningen van het aardgas te halen zijn nog in onderzoek.

Vroeg bij

In 2018 staken de gemeente, de corporatie en de netbeheerder al de koppen bij elkaar om de opties te verkennen voor een aardgasvrij Barneveld. ‘Ik noem dat de Barneveldse aanpak, we leggen op tafel wat er bij elkaar speelt. We waren er vroeg bij. Dat zorgde wel voor onrust. De Transitievisie Warmte hoeft pas eind 2021 klaar te zijn. De gemeenteraad besloot om eerst de bewoners bewust te maken en in te zetten op energiebesparing. Ook de corporatie maakt pas op de plaats door eerst alleen no-regret maatregelen te nemen.’

Energiecoaches

In de stuurgroep die zes keer per jaar bij elkaar komt, komen alle dilemma’s over de energietransitie op tafel, zoals het draagvlak onder de bewoners. ‘Dat is een lastig thema. Mensen vragen zich af waarom het zo snel moet, of er alternatieven zijn om van het aardgas af te gaan en of ze het wel kunnen betalen. Met de corporatie spelen wij op die zorgen in. We staan samen voor een mega-operatie. Bewoners treden op als energieambassadeurs en energiecoaches geven advies. Ze luisteren naar de bewoners en denken mee.’ De energietransitie gaat in Barneveld stapsgewijs: in 2030 moeten de eerste 4000 woningen (van de 23.000) aardgasvrij zijn. De gemeente heeft daarbij de regie, maar kan niet zonder de corporatie om de doelstelling te halen. ‘We hebben elkaar nodig, we zijn afhankelijk van elkaar. We houden zoveel mogelijk rekening met de corporatie, zoals bij de planning van het werk. Als de corporatie woningen renoveert, is het slimmer om deze tegelijk van het aardgas te halen. Maar uiteindelijk geeft de gemeente de klap op de wijkplannen.’

Onorthodoxe aanpak

Wat is haar boodschap aan de toezichthouders? Wethouder Dorrestijn heeft er twee. Als eerste: denk in stappen en bedenk daarbij wat de corporatie nú al kan doen om woningen te verduurzamen en energie te besparen. En twee: geef de corporatie de ruimte voor een onorthodoxe aanpak in de energietransitie. ‘Dat helpt om de weerstand bij huurders weg te nemen. Dat kan om kleine dingen gaan. Bewoners die zeggen geen zonnepanelen op het dak te willen, blijken soms geen zin te hebben om de volle zolder op te ruimen. Denk als corporatie mee om dát dan op te lossen.’


Publieksversie concept RES Food Valley (april 2020)
www.barneveld.nl > over barneveld > projecten > RES  

Arrow-prev Arrow-next