Praktijkvoorbeeld

Huurder William Droog ◊ BrabantWonen ◊ over plan ’t Ecozand

Praktijkvoorbeeld

Huurder William Droog ◊ BrabantWonen ◊ over plan ’t Ecozand


‘Corporaties, blijf niet op een eiland zitten’


William Droog (65), huurder bij Brabant Wonen, heeft op eigen initiatief een plan geschreven voor de energietransitie van zijn eigen wijk ’t Zand Noord West in Den Bosch.  De gemeente heeft – samen met onder meer  drie corporaties – voor deze wijk een aanvraag ingediend voor het Programma Aardgasvrije Wijken. 

Bijna twee jaar heeft William Droog, huurder van BrabantWonen, op eigen houtje gewerkt aan een plan voor de energietransitie van zijn wijk ’t Zand Noord West in Den Bosch. Als kunstenaar is hij gewend om een idee tot een concept uit te werken. Als huurder wilde hij zelf iets doen. ‘Eigenaren van koopwoningen kunnen allerlei subsidies voor verduurzaming aanvragen. Wat  is er voor huurders geregeld? In mijn wijk is 60 procent sociale huur.’

Duurzaamheidsakkoord 

Droog ging zelf op onderzoek uit: hij bracht in kaart welke duurzame technieken geschikt zijn voor de bebouwing in de wijk. Toen hij in 2018  – in aantocht naar de Dag van de Duurzaamheid – las dat Den Bosch een duurzaamheidsakkoord had gesloten, zag hij zijn kans schoon om zijn plan  ‘t Ecozand aan te bieden. ‘In het akkoord staat de gemeente samen met de bewoners aan de slag wil, dus daar heb ik in de begeleidende brief naar ­verwezen.’ Zijn plan – een ecosysteem voor de wijk – bleef niet onopgemerkt: Droog kreeg van de gemeente en corporatie Zayaz de uitnodiging om zijn verhaal toe te lichten. In zijn wijk belde hij bij bewoners aan, zowel huurders als eigenaren, om te horen wat er speelt en om te vragen of ze zich willen inzetten voor het plan. ‘Ik hoorde de zorgen: huurders willen hun huis niet overhoop, eigenaren vrezen dat ze de kosten niet kunnen betalen. Zo’n tien bewoners bleken bereid om te helpen met het plan.’

Met belanghouders om tafel

De gemeente Den Bosch heeft het plan ‘t Ecozand voor de wijk ’t Zand Noord West als basis voor de subsidieaanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gebruikt. Voor deze aanvraag zat Droog met alle belanghouders aan tafel, ook met drie corporaties uit de wijk en netbeheerder Enexis. ‘In het begin zat het hart in mijn keel. Maar iedereen werkt en denkt goed mee, dat is mij heel meegevallen.’ Als de subsidie wordt toegekend, is een flat met huurders van Zayaz het eerste pilotproject in de wijk. Droog werkt inmiddels samen met bureau Buurtbinders om meer bewoners in zijn wijk bij  de energietransitie te betrekken. De huurder van BrabantWonen heeft een duidelijke boodschap aan corporaties (en hun toezichthouders): ‘Blijf niet op een eiland zitten, ga pro-actief in gesprek met bewoners. Zij hebben vaak veel talent en expertise, én de energie.’

Cultuurbewaker

Droog maakt veel uren voor het project ‘t Ecozand: het lijkt bijna op een baan. Zijn motivatie is groot. ‘Mijn dochter is dertien jaar, zij kan nog niets doen voor het klimaat, ik wel. En ik zie mijzelf als de cultuurbewaker van eigen mijn plan. Ik wil dat het tot een goed einde komt.’

Tekst: Lisette Vos, Foto’s: Mark Prins


Plan bewoner William Droog
www.ecozand.nl
www.denbosch.nl/nl/duurzaam

William Droog (65), huurder bij Brabant Wonen, heeft op eigen initiatief een plan geschreven voor de energietransitie van zijn eigen wijk ’t Zand Noord West in Den Bosch.  De gemeente heeft – samen met onder meer  drie corporaties – voor deze wijk een aanvraag ingediend voor het Programma Aardgasvrije Wijken.

Bijna twee jaar heeft William Droog, huurder van BrabantWonen, op eigen houtje gewerkt aan een plan voor de energietransitie van zijn wijk ’t Zand Noord West in Den Bosch. Als kunstenaar is hij gewend om een idee tot een concept uit te werken. Als huurder wilde hij zelf iets doen. ‘Eigenaren van koopwoningen kunnen allerlei subsidies voor verduurzaming aanvragen. Wat  is er voor huurders geregeld? In mijn wijk is 60 procent sociale huur.’

Duurzaamheidsakkoord

Droog ging zelf op onderzoek uit: hij bracht in kaart welke duurzame technieken geschikt zijn voor de bebouwing in de wijk. Toen hij in 2018  – in aantocht naar de Dag van de Duurzaamheid – las dat Den Bosch een duurzaamheidsakkoord had gesloten, zag hij zijn kans schoon om zijn plan  ‘t Ecozand aan te bieden. ‘In het akkoord staat de gemeente samen met de bewoners aan de slag wil, dus daar heb ik in de begeleidende brief naar ­verwezen.’ Zijn plan – een ecosysteem voor de wijk – bleef niet onopgemerkt: Droog kreeg van de gemeente en corporatie Zayaz de uitnodiging om zijn verhaal toe te lichten. In zijn wijk belde hij bij bewoners aan, zowel huurders als eigenaren, om te horen wat er speelt en om te vragen of ze zich willen inzetten voor het plan. ‘Ik hoorde de zorgen: huurders willen hun huis niet overhoop, eigenaren vrezen dat ze de kosten niet kunnen betalen. Zo’n tien bewoners bleken bereid om te helpen met het plan.’

Met belanghouders om tafel

De gemeente Den Bosch heeft het plan ‘t Ecozand voor de wijk ’t Zand Noord West als basis voor de subsidieaanvraag voor het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) gebruikt. Voor deze aanvraag zat Droog met alle belanghouders aan tafel, ook met drie corporaties uit de wijk en netbeheerder Enexis. ‘In het begin zat het hart in mijn keel. Maar iedereen werkt en denkt goed mee, dat is mij heel meegevallen.’ Als de subsidie wordt toegekend, is een flat met huurders van Zayaz het eerste pilotproject in de wijk. Droog werkt inmiddels samen met bureau Buurtbinders om meer bewoners in zijn wijk bij  de energietransitie te betrekken. De huurder van BrabantWonen heeft een duidelijke boodschap aan corporaties (en hun toezichthouders): ‘Blijf niet op een eiland zitten, ga pro-actief in gesprek met bewoners. Zij hebben vaak veel talent en expertise, én de energie.’

Cultuurbewaker

Droog maakt veel uren voor het project ‘t Ecozand: het lijkt bijna op een baan. Zijn motivatie is groot. ‘Mijn dochter is dertien jaar, zij kan nog niets doen voor het klimaat, ik wel. En ik zie mijzelf als de cultuurbewaker van eigen mijn plan. Ik wil dat het tot een goed einde komt.’

Tekst: Lisette Vos, Foto's: Mark Prins


Plan bewoner William Droog
www.ecozand.nl
www.denbosch.nl/nl/duurzaam

Arrow-prev Arrow-next