Praktijkvoorbeeld

Voorzitter Arco van de Ven Trivire en Energieplatform over overleg RvC’s in Drechtsteden

Praktijkvoorbeeld

Voorzitter Arco van de Ven Trivire en Energieplatform over overleg RvC’s in Drechtsteden


‘Bij alle RvC’s spelen dezelfde dilemma’s’


Bestuurders en toezichthouders van de zes corporaties in de regio Drechtsteden hebben zich verenigd in het Energieplatform om ervaringen en kennis te delen over de energietransitie. Volgens RvC-voorzitter Arco van de Ven van Trivire, ook voorzitter van het platform, een gouden zet: bij alle RvC’s spelen dezelfde dilemma’s.

Eind oktober vorig jaar organiseerden de zes corporaties in de Drechtsteden een informatieve bijeenkomst over de energietransitie, samen met Diederik Samsom. Alle RvC’s waren uitgenodigd. Die bijeenkomst bleek achteraf de eerste stap naar de oprichting van het Energie­platform, waarin bestuurders en RvC’s kennis en ervaringen uitwisselen over de energietransitie. ‘Een briljant idee van mijn voorgang Leny Braks’, stelt RvC-voorzitter Arco van de Ven van Trivire en voorzitter van het platform.  Volgens Van de Ven, die zich als hoogleraar bij de TIAS School for Business & Society over het thema governance buigt, spelen in de energietransitie bij alle RvC’s dezelfde dilemma’s. ‘De politieke druk om te verduurzamen is groot. Maar het gaat ook om betaalbaarheid en beschikbaarheid. We moeten opkomen voor onze huurders. De energietransitie kost enorm veel geld, we moeten over twintig jaar wel voldoende betaalbare woningen hebben. Hoe kunnen we daar adequaat toezicht op houden?’  

Geen besluiten  

Het Energieplatform komt om de paar maanden bij elkaar om die gezamenlijke dilemma’s te bespreken. In het begin hadden enkele toezichthouders hun reserves over het initiatief. ‘Zij wilden op hun eigen corporatie toezicht houden en niet belemmerd worden om hun eigen afwegingen te maken. We hebben direct duidelijk gemaakt dat het platform geen besluiten neemt, maar dat we open gesprekken voeren. Wat zijn de risico’s, wat zijn  de zorgen?’ In de Drechtsteden ligt al een Transitievisie Warmte voor de zeven gemeenten in de regio op tafel: een belangrijke conclusie is dat het warmtenet de eerste optie is. Afval- en energiebedrijf HVC biedt het warmtenet in de regio aan. Daarmee doet zich direct een ­dilemma voor, erkent Van de Ven. ‘HVC is in deze regio de enige aanbieder van warmte en je legt je voor een lange termijn vast. Het is niet dat je een computer koopt en na een paar jaar denkt  ‘ik wil een andere proberen’. En de ontwikkelingen gaan snel. Wellicht is er over tien jaar een betere en goedkopere techniek.’

Subsidieaanvraag warmtenet  

De subsidieaanvraag bij het Rijk voor aansluiting op het warmtenet (SAH) hebben de deelnemers van het Energieplatform uitgebreid besproken. Die aanvraag moet zijn ingediend, voordat de keuze voor al dan niet het warmtenet definitief is. Van de Ven: ‘De Drechtsteden hebben de ­subsidie wel aangevraagd, maar met een ont­bindende voorwaarde. De individuele RvC’s moeten elk de investering nog goedkeuren.’  Verrijkend Van de Ven kan toezichthouders van corporaties in andere regio’s aanbevelen om kennis en ervaringen te delen. ‘Iedereen ziet hoe complex de energietransitie is. Maar het is juist goed om het daar met elkaar over te hebben. Ook met de bestuurders. Het is verrijkend om andere inzichten te horen. Maar uiteindelijk blijft het een oordeel van de individuele RvC’s van de corpo­raties zelf.’

Tekst: Lisette Vos

Noot: Arco van de Ven is inmiddels opgevolgd door Cees Vermeer.


www.drechtstedenenergie.nl
www.drechtstedenenergie.nl/downloads
https://www.youtube.com/watch?v=l7bJ_oVaNog

Bestuurders en toezichthouders van de zes corporaties in de regio Drechtsteden hebben zich verenigd in het Energieplatform om ervaringen en kennis te delen over de energietransitie. Volgens RvC-voorzitter Arco van de Ven van Trivire, ook voorzitter van het platform, een gouden zet: bij alle RvC’s spelen dezelfde dilemma’s.

Eind oktober vorig jaar organiseerden de zes corporaties in de Drechtsteden een informatieve bijeenkomst over de energietransitie, samen met Diederik Samsom. Alle RvC’s waren uitgenodigd. Die bijeenkomst bleek achteraf de eerste stap naar de oprichting van het Energie­platform, waarin bestuurders en RvC’s kennis en ervaringen uitwisselen over de energietransitie. ‘Een briljant idee van mijn voorgang Leny Braks’, stelt RvC-voorzitter Arco van de Ven van Trivire en voorzitter van het platform.  Volgens Van de Ven, die zich als hoogleraar bij de TIAS School for Business & Society over het thema governance buigt, spelen in de energietransitie bij alle RvC’s dezelfde dilemma’s. ‘De politieke druk om te verduurzamen is groot. Maar het gaat ook om betaalbaarheid en beschikbaarheid. We moeten opkomen voor onze huurders. De energietransitie kost enorm veel geld, we moeten over twintig jaar wel voldoende betaalbare woningen hebben. Hoe kunnen we daar adequaat toezicht op houden?’  

Geen besluiten  

Het Energieplatform komt om de paar maanden bij elkaar om die gezamenlijke dilemma’s te bespreken. In het begin hadden enkele toezichthouders hun reserves over het initiatief. ‘Zij wilden op hun eigen corporatie toezicht houden en niet belemmerd worden om hun eigen afwegingen te maken. We hebben direct duidelijk gemaakt dat het platform geen besluiten neemt, maar dat we open gesprekken voeren. Wat zijn de risico’s, wat zijn  de zorgen?’ In de Drechtsteden ligt al een Transitievisie Warmte voor de zeven gemeenten in de regio op tafel: een belangrijke conclusie is dat het warmtenet de eerste optie is. Afval- en energiebedrijf HVC biedt het warmtenet in de regio aan. Daarmee doet zich direct een ­dilemma voor, erkent Van de Ven. ‘HVC is in deze regio de enige aanbieder van warmte en je legt je voor een lange termijn vast. Het is niet dat je een computer koopt en na een paar jaar denkt  ‘ik wil een andere proberen’. En de ontwikkelingen gaan snel. Wellicht is er over tien jaar een betere en goedkopere techniek.’

Subsidieaanvraag warmtenet  

De subsidieaanvraag bij het Rijk voor aansluiting op het warmtenet (SAH) hebben de deelnemers van het Energieplatform uitgebreid besproken. Die aanvraag moet zijn ingediend, voordat de keuze voor al dan niet het warmtenet definitief is. Van de Ven: ‘De Drechtsteden hebben de ­subsidie wel aangevraagd, maar met een ont­bindende voorwaarde. De individuele RvC’s moeten elk de investering nog goedkeuren.’  Verrijkend Van de Ven kan toezichthouders van corporaties in andere regio’s aanbevelen om kennis en ervaringen te delen. ‘Iedereen ziet hoe complex de energietransitie is. Maar het is juist goed om het daar met elkaar over te hebben. Ook met de bestuurders. Het is verrijkend om andere inzichten te horen. Maar uiteindelijk blijft het een oordeel van de individuele RvC’s van de corpo­raties zelf.’

Tekst: Lisette Vos

Noot: Arco van de Ven is inmiddels opgevolgd door Cees Vermeer.


www.drechtstedenenergie.nl
www.drechtstedenenergie.nl/downloads
https://www.youtube.com/watch?v=l7bJ_oVaNog

Arrow-prev Arrow-next