Ans den Bosch > Ministerie EZK over herziening Warmtewet

‘Warmtewet op basis afspraken Klimaatakkoord’

Ans den Bosch > Ministerie EZK over herziening Warmtewet

‘Warmtewet op
basis afspraken Klimaatakkoord’

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) werkt aan de herziening van de Warmtewet die op de collectieve warmtevoorziening, zoals het warmtenet, van toepassing is. Volgens Ans van den Bosch van het ministerie van EZK volgt de herziene wet de lijn uit het Klimaatakkoord. Op het voorstel zijn veel – ook kritische – reacties binnengekomen.

De Warmtewet geldt sinds 2014 en is van toepassing op collectieve warmtelevering, zoals het warmtenet. De wet bestaat naast de Gaswet en Elektriciteitswet die op een andere leest zijn geschoeid. Bewoners hebben voor gas  en elektriciteit een eigen aansluiting en kunnen overstappen naar een andere leverancier. Bij een collectieve warmtevoorziening, zoals een lokaal warmtenet, is dat niet het geval. Dan is er maar één bedrijf die warmte levert.  Het ministerie van EZK werkt aan de herziening van de Warmtewet. Volgens Ans van den Bosch, plaatsvervangend directeur Warmte en Ondergrond van het ministerie, moet de herziene Warmte­wet de consument blijven beschermen. Daarnaast wordt de wet in deze herziening aan­gepast op basis van de afspraken uit het Klimaat­akkoord. Om de ambities uit dit akkoord te halen, zijn warmtenetten een belangrijk instrument.

Regie gemeente

Volgens het voorstel van de herziene Warmtewet heeft de gemeente de regie bij de toewijzing van een warmtekavel (zoals een wijk) die op het warmtenet wordt aangesloten. Van den Bosch: ‘In tegenstelling tot het gas- of elektriciteitsnet wordt een warmtenet alleen lokaal aangelegd. Net als in de wijkaanpak voor de energietransitie heeft de gemeente de regie bij de toewijzing van het gebied voor een warmtenet. De gemeente moet er wel op toezien dat een warmtenet ook kostenefficient is.’ Volgens Van den Bosch moet de gemeente volgens het herziene wetsvoorstel ook een procedure volgen voor de selectie van een warmtebedrijf die de warmte lokaal levert. Tegelijkertijd moet de aan­gepaste wet voorkomen dat tarieven voor afnemers (zoals huurders van corporaties) de pan uitrijzen. Volgens Van den Bosch houdt de Autoriteit ­Consument & Markt de vinger aan de pols. De warmteprijs is bovendien niet langer gekoppeld aan de aardgasprijs. 

Betaalbare oplossingen voor de huurder

Nog niet iedereen is er gerust op. Tijdens de internetconsultatie (open tot begin augustus) zijn  101 reacties binnengekomen, onder meer van ­Aedes/Kences (zie kader). Corporaties en huurders zijn belangrijke afnemers van de warmtenetten en een belangrijke partner voor de gemeente in de energietransitie, stelt Aedes in de reactie. De herziene wet moet volgens Aedes prikkels bieden voor een efficiënte aanpak en verlaging van de tarieven. Daarnaast moet de wet corporaties voldoende ruimte bieden voor een eigen strategie en betaalbare oplossingen voor de huurders.  Van den Bosch EZK is niet verrast door de vele reacties. De warmtenetten worden volgens haar steeds belangrijker om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te halen én de wet heeft veel gevolgen voor de rollen van de betrokken partijen. Het ministerie beoordeelt alle reacties op het wetsvoorstel en stelt mogelijk op onderdelen aanpassingen voor. Minister Eric Wiebes (EZK) houdt vast aan zijn planning: hij hoopt het herziene wetsvoorstel nog voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 naar de Tweede Kamer te sturen.

Tekst: Lisette Vos, Foto’s: Mark Prins

Reacties op voorstel herziene Warmtewet

Op het voorstel voor de herziene Warmtewet zijn tijdens de internetconsultatie  101 reacties binnengekomen. Aedes heeft samen met Kences een reactie gegeven. Alle reacties zijn hier te lezen. 

Arrow-prev Arrow-next