Praktijkvoorbeeld

RVC-lid Elfrieke van Galen ◊ Ymere ◊ over beperkte middelen voor energietransitie

Praktijkvoorbeeld

RVC-lid Elfrieke van Galen ◊ Ymere ◊ over beperkte middelen voor energietransitie


‘We moeten
ons niet
laten
ontmoedigen’


Corporaties hebben beperkte middelen voor de energietransitie, maar dat betekent volgens RvC-lid Elfrieke van Galen van Ymere niet dat corporaties moeten afwachten om aan de slag te gaan. ‘We moeten ons niet laten ontmoedigen.’

Het rapport Opgaven en middelen concludeert dat corporaties veel geld tekortkomen om alle maatschappelijke opgaven, waaronder de energietransitie, uit te voeren. Volgens RvC-lid Elfrieke Van Galen van Ymere hebben toezichthouders echter vaak alleen het eindplaatje van 2050 in beeld. In dat jaar moeten alle corporatiewoningen van het aardgas af zijn. Van Galen: ‘We moeten met beperkte middelen keuzes maken tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid én de energietransitie. Dat is niet nieuw: we maken altijd al keuzes met beperkte middelen.’  Van Galen spreekt liever niet over duurzaamheid. ‘Dat is een breed begrip. We staan niet alleen voor de opgave in de energietransitie, zoals verwoord in het Klimaatakkoord, we moeten ook aan de  slag met de circulaire economie. Dat is een ander verhaal.’

Verschillende scenario’s

Het bestuur van Ymere betrok de RvC nauw bij  de opstelling van het financieel meerjarenplan. Samen bespraken ze verschillende scenario’s. Wat als alle beschikbare middelen naar één doel zouden gaan: investeren in grotere beschikbaarheid, versnellen op verduurzaming/energietransitie of verder verbeteren van betaalbaarheid?  Wat zou dat betekenen voor de andere doelen? Door in extremen te denken, kwam het goede ­gesprek tussen bestuur en RvC op gang.  Bij de toekenning van (een deel van) de beschikbare investeringsruimte is nog niet bekend wat de exacte plannen van Ymere voor de energietransitie zijn. Maar volgens Van Galen hoeft dat nog niet. ‘Dat komt later ter sprake bij de portefeuillestrategie, operationele jaarplannen en bij de individuele investeringsbesluiten. Zolang de wijkplannen voor de energietransitie nog niet bekend zijn, nemen we alleen maatregelen waar we geen spijt van krijgen, zoals isolatie en zonnepanelen.’ Volgens Van Galen kunnen corporaties niet om de verduurzaming van de woningen heen, niet alleen om de doelstelling van het Klimaatakkoord te halen. ‘Elke corporatie moet zijn bezit op orde houden, dat betekent renoveren maar ook verduurzamen, anders daalt het vastgoed in waarde. Dat is ongunstig voor de lange termijn.’

Creatieve oplossingen

Volgens Van Galen is het bovendien mogelijk om binnen de beperkte financiële ruimte creatieve oplossingen te bedenken. Zo is Ymere een project gestart om zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen te leggen, in samenwerking met een externe partij (Iederzon) die voor de uitvoering en de financiering zorgde. Huurders huren zonnepanelen en slaan twee vliegen in één klap:  ze hebben een lagere energierekening en ze ­gebruiken groene stroom. 

Boodschap aan toezichthouders

De boodschap aan andere toezichthouders van corporaties van Van Galen is helder: ga aan de slag en doe het samen. ‘Natuurlijk steun ik de lobby in Den Haag om de verhuurderheffing af te schaffen. Maar we moeten ons niet laten ontmoedigen. ­Reserveer geld binnen de beperkte middelen en wees creatief. Daarbij moeten we als corporaties zoveel mogelijk samenwerken.’

Tekst: Lisette Vos


Project Ymere met zonnepanelen:
www.y-store.nl/iederzon/ 

Corporaties hebben beperkte middelen voor de energietransitie, maar dat betekent volgens RvC-lid Elfrieke van Galen van Ymere niet dat corporaties moeten afwachten om aan de slag te gaan. ‘We moeten ons niet laten ontmoedigen.’

Het rapport Opgaven en middelen concludeert dat corporaties veel geld tekortkomen om alle maatschappelijke opgaven, waaronder de energietransitie, uit te voeren. Volgens RvC-lid Elfrieke Van Galen van Ymere hebben toezichthouders echter vaak alleen het eindplaatje van 2050 in beeld. In dat jaar moeten alle corporatiewoningen van het aardgas af zijn. Van Galen: ‘We moeten met beperkte middelen keuzes maken tussen beschikbaarheid, betaalbaarheid én de energietransitie. Dat is niet nieuw: we maken altijd al keuzes met beperkte middelen.’  Van Galen spreekt liever niet over duurzaamheid. ‘Dat is een breed begrip. We staan niet alleen voor de opgave in de energietransitie, zoals verwoord in het Klimaatakkoord, we moeten ook aan de  slag met de circulaire economie. Dat is een ander verhaal.’

Verschillende scenario’s

Het bestuur van Ymere betrok de RvC nauw bij  de opstelling van het financieel meerjarenplan. Samen bespraken ze verschillende scenario’s. Wat als alle beschikbare middelen naar één doel zouden gaan: investeren in grotere beschikbaarheid, versnellen op verduurzaming/energietransitie of verder verbeteren van betaalbaarheid?  Wat zou dat betekenen voor de andere doelen? Door in extremen te denken, kwam het goede ­gesprek tussen bestuur en RvC op gang.  Bij de toekenning van (een deel van) de beschikbare investeringsruimte is nog niet bekend wat de exacte plannen van Ymere voor de energietransitie zijn. Maar volgens Van Galen hoeft dat nog niet. ‘Dat komt later ter sprake bij de portefeuillestrategie, operationele jaarplannen en bij de individuele investeringsbesluiten. Zolang de wijkplannen voor de energietransitie nog niet bekend zijn, nemen we alleen maatregelen waar we geen spijt van krijgen, zoals isolatie en zonnepanelen.’ Volgens Van Galen kunnen corporaties niet om de verduurzaming van de woningen heen, niet alleen om de doelstelling van het Klimaatakkoord te halen. ‘Elke corporatie moet zijn bezit op orde houden, dat betekent renoveren maar ook verduurzamen, anders daalt het vastgoed in waarde. Dat is ongunstig voor de lange termijn.’

Creatieve oplossingen

Volgens Van Galen is het bovendien mogelijk om binnen de beperkte financiële ruimte creatieve oplossingen te bedenken. Zo is Ymere een project gestart om zonnepanelen op daken van sociale huurwoningen te leggen, in samenwerking met een externe partij (Iederzon) die voor de uitvoering en de financiering zorgde. Huurders huren zonnepanelen en slaan twee vliegen in één klap:  ze hebben een lagere energierekening en ze ­gebruiken groene stroom.

Boodschap aan toezichthouders

De boodschap aan andere toezichthouders van corporaties van Van Galen is helder: ga aan de slag en doe het samen. ‘Natuurlijk steun ik de lobby in Den Haag om de verhuurderheffing af te schaffen. Maar we moeten ons niet laten ontmoedigen. ­Reserveer geld binnen de beperkte middelen en wees creatief. Daarbij moeten we als corporaties zoveel mogelijk samenwerken.’

Tekst: Lisette Vos


Project Ymere met zonnepanelen:
www.y-store.nl/iederzon/  

Arrow-prev Arrow-next