Praktijkvoorbeeld

Manager strategie Ronald Franken ◊ Portaal ◊ over belang van intern kennisdelen

Praktijkvoorbeeld

Manager strategie Ronald Franken ◊ Portaal ◊ over belang van intern kennisdelen


‘Niet techniek, maar manier van werken centraal’


De energietransitie moet in de haarvaten van de organisatie zitten. Dat stelt manager strategie Ronald Franken van Portaal. De corporatie kwam tot een nieuw inzicht: niet de techniek (wat), maar de manier van werken (hoe) moet centraal staan. 

Om inspiratie op te doen voor de nieuwe koers hield Portaal vorig jaar De Wereld Draait Door-sessies, onder meer over het thema duurzaamheid. Vanuit verschillende vak­gebieden belichtten vijf gasten het thema, zoals Marjan Minnesma (Urgenda) en Paulus Jansen (Woonbond). Publiek was er ook: medewerkers, bestuurders, huurders én toezichthouders mochten zich mengen in het gesprek aan tafel. Wat Portaal al wist: de energietransitie is een complexe puzzel. 

‘Business as usual’

De sessie leverde volgens manager strategie Ronald Franken ook een nieuw belangrijk inzicht op: de energietransitie moet ‘business as usual’ worden. ‘Portaal was vooral aanjager van projecten met innovatieve technieken. We kwamen tot de conclusie dat de energietransitie vooral in de haarvaten van de organisatie moet zitten, en dat de techniek niet centraal moet staan. Portaal heeft een klein clubje medewerkers in dienst met veel kennis, en zet veel externe adviseurs in. Die kennis moeten we integreren in de organisatie.’ Portaal is actief in een groot werkgebied, van ­Leiden tot Nijmegen. Volgens Franken is het belangrijk dat medewerkers hun kennis en geleerde lessen intern delen, bijvoorbeeld over het lokale overleg over de wijkplannen, zodat zij niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Naast kennissessies met medewerkers, heeft de corporatie met twee ingenieursbureaus een rekentool ontwikkeld. Deze tool laat zien wat de kosten zijn van de aansluiting op het warmtenet en wat de impact is op de CO2-reductie en de woonlasten. Deze is voor de hele organisatie beschikbaar. 

Initiatieven bewoners stimuleren

Dat Portaal de focus legt op hoe de corporatie haar ambities wil realiseren, heeft ook geleid tot een andere relatie met haar huurders. Als bewoners zelf bij Portaal aankloppen, bijvoorbeeld omdat ze zonnepanelen willen plaatsen, houdt de corporatie de boot niet meer direct af. ‘We willen duurzame initiatieven juist van onderop stimuleren. Als ­huurders enthousiast zijn en meer keuzevrijheid hebben, dan kom je verder.’ Van het project JOUW THUIS in Amersfoort, waarbij de huurders zelf kunnen bepalen hoe zij hun huis willen verduurzamen, heeft Portaal veel opgestoken: de aanpak werkt. Maar de impact op de interne organisatie en manier van werken is ook groot, stelt Franken. ‘De medewerkers moeten meedenken en in gesprek gaan met onze huurders. ‘Computer says no’ gaat niet meer op. Ook op dit gebied kunnen we in de organisatie nog veel van elkaar leren.’

Vraag naar hoe?

Volgens manager strategie Franken moeten ­toezichthouders – als de energietransitie in de ­bestuurskamer op tafel komt – ook navraag doen naar de manier van werken. ‘Het gaat er niet  alleen om wat we willen bereiken, inclusief de investeringen en risico’s, de vraag hoe is minstens zo belangrijk. Vraag als RvC of het bestuur dat  goed heeft geregeld. Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid, moet duurzaamheid – inclusief  de energietransitie – een vaste waarde zijn voor  de organisatie.’

Tekst: Lisette Vos


Nieuwe koers Portaal met DWDD-sessies
www.portaal.nl/over-ons  

De energietransitie moet in de haarvaten van de organisatie zitten. Dat stelt manager strategie Ronald Franken van Portaal. De corporatie kwam tot een nieuw inzicht: niet de techniek (wat), maar de manier van werken (hoe) moet centraal staan.

Om inspiratie op te doen voor de nieuwe koers hield Portaal vorig jaar De Wereld Draait Door-sessies, onder meer over het thema duurzaamheid. Vanuit verschillende vak­gebieden belichtten vijf gasten het thema, zoals Marjan Minnesma (Urgenda) en Paulus Jansen (Woonbond). Publiek was er ook: medewerkers, bestuurders, huurders én toezichthouders mochten zich mengen in het gesprek aan tafel. Wat Portaal al wist: de energietransitie is een complexe puzzel.

‘Business as usual’

De sessie leverde volgens manager strategie Ronald Franken ook een nieuw belangrijk inzicht op: de energietransitie moet ‘business as usual’ worden. ‘Portaal was vooral aanjager van projecten met innovatieve technieken. We kwamen tot de conclusie dat de energietransitie vooral in de haarvaten van de organisatie moet zitten, en dat de techniek niet centraal moet staan. Portaal heeft een klein clubje medewerkers in dienst met veel kennis, en zet veel externe adviseurs in. Die kennis moeten we integreren in de organisatie.’ Portaal is actief in een groot werkgebied, van ­Leiden tot Nijmegen. Volgens Franken is het belangrijk dat medewerkers hun kennis en geleerde lessen intern delen, bijvoorbeeld over het lokale overleg over de wijkplannen, zodat zij niet steeds het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Naast kennissessies met medewerkers, heeft de corporatie met twee ingenieursbureaus een rekentool ontwikkeld. Deze tool laat zien wat de kosten zijn van de aansluiting op het warmtenet en wat de impact is op de CO2-reductie en de woonlasten. Deze is voor de hele organisatie beschikbaar.

Initiatieven bewoners stimuleren

Dat Portaal de focus legt op hoe de corporatie haar ambities wil realiseren, heeft ook geleid tot een andere relatie met haar huurders. Als bewoners zelf bij Portaal aankloppen, bijvoorbeeld omdat ze zonnepanelen willen plaatsen, houdt de corporatie de boot niet meer direct af. ‘We willen duurzame initiatieven juist van onderop stimuleren. Als ­huurders enthousiast zijn en meer keuzevrijheid hebben, dan kom je verder.’ Van het project JOUW THUIS in Amersfoort, waarbij de huurders zelf kunnen bepalen hoe zij hun huis willen verduurzamen, heeft Portaal veel opgestoken: de aanpak werkt. Maar de impact op de interne organisatie en manier van werken is ook groot, stelt Franken. ‘De medewerkers moeten meedenken en in gesprek gaan met onze huurders. ‘Computer says no’ gaat niet meer op. Ook op dit gebied kunnen we in de organisatie nog veel van elkaar leren.’

Vraag naar hoe?

Volgens manager strategie Franken moeten ­toezichthouders – als de energietransitie in de ­bestuurskamer op tafel komt – ook navraag doen naar de manier van werken. ‘Het gaat er niet  alleen om wat we willen bereiken, inclusief de investeringen en risico’s, de vraag hoe is minstens zo belangrijk. Vraag als RvC of het bestuur dat  goed heeft geregeld. Naast beschikbaarheid en betaalbaarheid, moet duurzaamheid – inclusief  de energietransitie – een vaste waarde zijn voor  de organisatie.’

Tekst: Lisette Vos


Nieuwe koers Portaal met DWDD-sessies
www.portaal.nl/over-ons  

Arrow-prev Arrow-next