Toezicht van morgen

Bewustwording eerste stap

De VTW-beweging Toezicht met Passie is in 2016 gestart om het toezicht van de toekomst vorm te geven. Welke kwaliteiten moet de toezichthouder van vandaag en morgen in huis hebben? ‘Bewustwording is de eerste stap.’

De context waarin corporaties hun werk doen, is onomkeerbaar veranderd. De overheid heeft de sector meer regels en controle opgelegd, maar corporaties laten een tegengeluid horen. Niet de regels en bijbehorende controle moeten centraal staan, maar de bedoeling van de corporaties waarvoor zij ooit zijn opgericht: goed wonen voor (kwetsbare) huurders met een laag inkomen. Wat is de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie in de samenleving? En hoe stellen corporaties de huurder centraal?

Inspirerende essays

De vraag is welke kwaliteiten de toezichthouder van vandaag en morgen in huis moet hebben om deze ambities waar te maken. Met de start van de VTW-beweging Toezicht met Passie zijn de VTW-leden zelf, onder regie van VTW-directeur Albert Kerssies en Willem van Leeuwen (organisatie en redactie), op zoek gegaan naar antwoorden. De leden werden aangespoord door vier experts die een inspirerend essay schreven: over de rauwe werkelijkheid van huurders, over toezicht en vertrouwen, over situationeel toezicht, over de relatie met de bestuurder en over menselijke waarden.

Tijdens goedbezochte bijeenkomsten – gekoppeld aan het thema van één van de essays – gingen de leden met elkaar in gesprek over hoe zij het toezicht van de toekomst vorm kunnen geven. De denkkracht tijdens deze sessies leverde verschillende aandachtspunten op waar de RvC’s mee aan de slag kunnen. Zoals: Hoe zorg je dat je daadwerkelijk naar belanghouders (met name de huurders) luistert? Hoe geef en toon je vertrouwen? Hoe varieer je met distantie en betrokkenheid? Hoe krijg je als raad dezelfde waarden?

 


Hoe zorg je dat je daadwerkelijk naar belanghouders (met name de huurders) luistert?


 

Spiegel voorhouden

Tijdens de slotbijeenkomst van de eerste fase van Toezicht met Passie hield organisatiepsycholoog en hoogleraar Naomi Ellemers de toezichthouders een spiegel voor. Op basis van de antwoorden van de VTW-leden én haar kennis en ervaring, confronteerde Ellemers de aanwezigen met hun zelfbeeld ten opzichte van anderen. De meesten waren van mening dat hij of zij een betere toezichthouder is dan de anderen. ‘Dan is er iets dat niet klopt. Alleen die confrontatie noopte al tot zelfreflectie’, blikken Kerssies en Van Leeuwen terug.

Volgens VTW-directeur Kerssies is bewustwording onder de leden de eerste stap om het toezicht van morgen vorm te kunnen geven. ‘De beweging heeft voor nieuw elan gezorgd. Het enthousiasme onder de deelnemers is groot. We zijn er nog niet. In de volgende fase willen zoveel mogelijk leden daadwerkelijk bij de beweging betrekken.’

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Volgens Van Leeuwen is de eerste fase van de beweging Toezicht met Passie te duiden in enkele trefwoorden: leren en oefenen, zelfreflectie en kwetsbaarheid, cultuur en gedrag en gevoel voor huurders. ‘De VTW heeft op het goede moment een noodzakelijke beweging in gang gezet. Ik hoop dat steeds meer leden gebruik gaan maken van de mogelijkheden die VTW biedt om je verder te ontwikkelen als commissaris die met passie toezicht houdt. De volkshuisvesting is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’

Toezicht van morgen

 

Bewustwording eerste stap

De VTW-beweging Toezicht met Passie is in 2016 gestart om het toezicht van de toekomst vorm te geven. Welke kwaliteiten moet de toezichthouder van vandaag en morgen in huis hebben? ‘Bewustwording is de eerste stap.’

De context waarin corporaties hun werk doen, is onomkeerbaar veranderd. De overheid heeft de sector meer regels en controle opgelegd, maar corporaties laten een tegengeluid horen. Niet de regels en bijbehorende controle moeten centraal staan, maar de bedoeling van de corporaties waarvoor zij ooit zijn opgericht: goed wonen voor (kwetsbare) huurders met een laag inkomen. Wat is de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie in de samenleving? En hoe stellen corporaties de huurder centraal?

Inspirerende essays

De vraag is welke kwaliteiten de toezichthouder van vandaag en morgen in huis moet hebben om deze ambities waar te maken. Met de start van de VTW-beweging Toezicht met Passie zijn de VTW-leden zelf, onder regie van VTW-directeur Albert Kerssies en Willem van Leeuwen (organisatie en redactie), op zoek gegaan naar antwoorden. De leden werden aangespoord door vier experts die een inspirerend essay schreven: over de rauwe werkelijkheid van huurders, over toezicht en vertrouwen, over situationeel toezicht, over de relatie met de bestuurder en over menselijke waarden.

Tijdens goedbezochte bijeenkomsten – gekoppeld aan het thema van één van de essays – gingen de leden met elkaar in gesprek over hoe zij het toezicht van de toekomst vorm kunnen geven. De denkkracht tijdens deze sessies leverde verschillende aandachtspunten op waar de RvC’s mee aan de slag kunnen. Zoals: Hoe zorg je dat je daadwerkelijk naar belanghouders (met name de huurders) luistert? Hoe geef en toon je vertrouwen? Hoe varieer je met distantie en betrokkenheid? Hoe krijg je als raad dezelfde waarden?

 


Hoe zorg je dat je daadwerkelijk naar belanghouders (met name de huurders) luistert?


Spiegel voorhouden

Tijdens de slotbijeenkomst van de eerste fase van Toezicht met Passie hield organisatiepsycholoog en hoogleraar Naomi Ellemers de toezichthouders een spiegel voor. Op basis van de antwoorden van de VTW-leden én haar kennis en ervaring, confronteerde Ellemers de aanwezigen met hun zelfbeeld ten opzichte van anderen. De meesten waren van mening dat hij of zij een betere toezichthouder is dan de anderen. ‘Dan is er iets dat niet klopt. Alleen die confrontatie noopte al tot zelfreflectie’, blikken Kerssies en Van Leeuwen terug.

Volgens VTW-directeur Kerssies is bewustwording onder de leden de eerste stap om het toezicht van morgen vorm te kunnen geven. ‘De beweging heeft voor nieuw elan gezorgd. Het enthousiasme onder de deelnemers is groot. We zijn er nog niet. In de volgende fase willen zoveel mogelijk leden daadwerkelijk bij de beweging betrekken.’

Verantwoordelijkheid van ons allemaal

Volgens Van Leeuwen is de eerste fase van de beweging Toezicht met Passie te duiden in enkele trefwoorden: leren en oefenen, zelfreflectie en kwetsbaarheid, cultuur en gedrag en gevoel voor huurders. ‘De VTW heeft op het goede moment een noodzakelijke beweging in gang gezet. Ik hoop dat steeds meer leden gebruik gaan maken van de mogelijkheden die VTW biedt om je verder te ontwikkelen als commissaris die met passie toezicht houdt. De volkshuisvesting is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’

Meer inspiratie?

Filmpje ‘Hoe nu verder met Toezicht met Passie?’ In deze film vertellen VTW-leden wat de beweging Toezicht met Passie hen heeft opgeleverd en geven zij antwoord op de vraag: hoe nu verder? Laat u inspireren. (Kijktijd: 5 minuten).


www.toezichtmetpassie.nl/nieuws/toezicht-met-passie-hoe-verder

Arrow-prev Arrow-next