Toezicht van morgen

Van denkkracht naar doen

De VTW-beweging Toezicht met Passie daagt toezichthouders uit om uit hun comfortzone te stappen. Door te reflecteren over hun eigen rol als maatschappelijk aandeelhouder. Nu is het tijd voor de volgende stap: van denkkracht naar doen. ‘Wat is de toegevoegde waarde van het interne toezicht?’ 

De moderne toezichthouder kan je beschouwen als een maatschappelijk aandeelhouder, stelt VTW-directeur Albert Kerssies. ‘Hij of hij zit op de keper beschouwd namens de samenleving in de RvC en houdt altijd voor ogen waar hij of zij het voor doet: huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen.’   De VTW-beweging Toezicht met Passie daagt de leden uit om uit de comfortzone te stappen en te reflecteren over de eigen rol. Alleen lijstjes afvinken volstaat allang niet meer: een toezichthouder die zich blindstaart op cijfers, loopt het risico om belangrijke ontwikkelingen in de samenleving over het hoofd te zien. Toezichthouders voeren om die reden steeds vaker buiten de bestuurskamer gesprekken om inzicht te krijgen in de dilemma’s die spelen.  Maar wat is je toegevoegde waarde en hoe voer je het goede gesprek? In de RvC, met de bestuurder, én met de belanghouders, en met name de huurders. Wat blijft ongezegd, hoe luister je naar je eigen geweten, hoe geef je ruimte aan het standpunt van de minderheid? Als maatschappelijk aandeelhouder ben je betrokken, maar tegelijkertijd moet je onafhankelijk en kritisch zijn. Hoe ga je om met die paradox?

Oefenen, oefenen en oefenen

In de broedplaats van Toezicht met Passie geven VTW-leden en adviseurs handvatten om de stap te zetten van denkkracht naar doen. Er is niet één route te volgen en verandering van cultuur en gedrag gaat niet van de ene op de andere dag. Toezicht met Passie is een beweging: toezichthouders blijven zich ontwikkelen om het toezicht van morgen vorm te geven. Het credo is: je kwetsbaar opstellen en oefenen, oefenen, oefenen.  VTW-directeur Kerssies benadrukt dat intern toezicht een grote verantwoordelijkheid heeft, vooral als het om lokale volkshuisvestelijke prestaties gaat, waar de corporatie, gemeente en huurders samen aan werken. ‘De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) houdt hier formeel geen toezicht op, terwijl de volkshuisvesting de kern is waar het om draait. RvC’s die professioneel toezicht houden, verdienen het vertrouwen van de Aw en moeten meer ruimte krijgen.’

Toezicht van morgen

 

Van denkkracht naar doen

De VTW-beweging Toezicht met Passie daagt toezichthouders uit om uit hun comfortzone te stappen. Door te reflecteren over hun eigen rol als maatschappelijk aandeelhouder. Nu is het tijd voor de volgende stap: van denkkracht naar doen. ‘Wat is de toegevoegde waarde van het interne toezicht?’

De moderne toezichthouder kan je beschouwen als een maatschappelijk aandeelhouder, stelt VTW-directeur Albert Kerssies. ‘Hij of hij zit op de keper beschouwd namens de samenleving in de RvC en houdt altijd voor ogen waar hij of zij het voor doet: huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen.’   De VTW-beweging Toezicht met Passie daagt de leden uit om uit de comfortzone te stappen en te reflecteren over de eigen rol. Alleen lijstjes afvinken volstaat allang niet meer: een toezichthouder die zich blindstaart op cijfers, loopt het risico om belangrijke ontwikkelingen in de samenleving over het hoofd te zien. Toezichthouders voeren om die reden steeds vaker buiten de bestuurskamer gesprekken om inzicht te krijgen in de dilemma’s die spelen.  Maar wat is je toegevoegde waarde en hoe voer je het goede gesprek? In de RvC, met de bestuurder, én met de belanghouders, en met name de huurders. Wat blijft ongezegd, hoe luister je naar je eigen geweten, hoe geef je ruimte aan het standpunt van de minderheid? Als maatschappelijk aandeelhouder ben je betrokken, maar tegelijkertijd moet je onafhankelijk en kritisch zijn. Hoe ga je om met die paradox?

Oefenen, oefenen en oefenen

In de broedplaats van Toezicht met Passie geven VTW-leden en adviseurs handvatten om de stap te zetten van denkkracht naar doen. Er is niet één route te volgen en verandering van cultuur en gedrag gaat niet van de ene op de andere dag. Toezicht met Passie is een beweging: toezichthouders blijven zich ontwikkelen om het toezicht van morgen vorm te geven. Het credo is: je kwetsbaar opstellen en oefenen, oefenen, oefenen.  VTW-directeur Kerssies benadrukt dat intern toezicht een grote verantwoordelijkheid heeft, vooral als het om lokale volkshuisvestelijke prestaties gaat, waar de corporatie, gemeente en huurders samen aan werken. ‘De Autoriteit Woningcorporaties (Aw) houdt hier formeel geen toezicht op, terwijl de volkshuisvesting de kern is waar het om draait. RvC’s die professioneel toezicht houden, verdienen het vertrouwen van de Aw en moeten meer ruimte krijgen.’

Landelijke stand Toezicht met Passie

In aanloop naar het Congrestival op 28 september zijn de VTW-leden gevraagd om mee te werken aan de landelijke stand Toezicht met Passie. Waar staan de toezichthouder én de beweging nu?

Toezichthouders hebben een QuickScan ingevuld, waarin zij antwoord hebben gegeven op 16 vragen. De vragen gaan over vier thema’s: Passie voor de huurder (de volkshuisvesting staat centraal), Passie voor de organisatie (de corporatie van de toekomst), Passie voor minder regels (toezicht vanuit vertrouwen) en Passie voor het vak (de commissaris in ontwikkeling). Elke toezichthouder die de QuickScan heeft ingevuld ontvangt direct een “selfie” (een visueel rapport), waarmee hij of zij inzicht krijgt in waar hij of zij zélf staat en hoe hij of zij zich verder kan ontwikkelen.  Anita van der Wal, eigenaar van adviesbureau Quatrospect en toezichthouder, presenteert de uitkomsten van het onderzoek - aan de hand van een groepsfoto (een visueel rapport) - tijdens de plenaire afsluiting van het congrestival. Dit is de nulmeting. De bedoeling is om elke twee jaar een groepsfoto te maken. De uitkomsten leiden tot een agenda om de beweging Toezicht met Passie een stap verder te brengen. 

Wilt u weten wat de landelijke stand Toezicht met Passie is? Op de website van Toezicht met Passie en van Quatrospect kunt u de uitkomsten van het onderzoek (de groepsfoto) ook na het congrestival vinden. www.toezichtmetpassie.nl en www.quatrospect.nl/toezichtmetpassie

 

Arrow-prev Arrow-next