Mohamed Acharki (bestuurder) en Marieke Prins (RvC) van Zayaz over de kunst van het verschil maken

Vertrouwen is het fundament

Vertrouwen is het fundament in de relatie tussen bestuur en toezicht, stellen bestuurder Mohamed Acharki en RvC-lid Marieke Prins bij Zayaz in Den Bosch. Werken vanuit vertrouwen geldt ook voor de organisatie zelf, en de samenwerking met maatschappelijke partners. ‘Vertrouwen creëert ruimte om het goede te doen.’

Corporatie Zayaz in Den Bosch heeft in de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar een nieuwe manier van werken. Een goed en veilig thuis voor alle huurders is daarbij altijd het startpunt, stellen bestuurder Mohamed Acharki en RvC-lid Marieke Prins. ‘Je moet op zoek naar oplossingen voor de dagelijkse werkelijkheid, die vaak complex is. Het gaat om de kunst van het verschil maken.’ Om dat te realiseren, is vertrouwen een belangrijke waarde: in de organisatie en in de samenwerking met maatschappelijke partners. Wie vertrouwen geeft, creëert ruimte om het goede te doen, stelt Acharki: ‘We redeneren nog teveel vanuit het beleid en de regels, en te weinig vanuit het belang van de huurder.’  Volgens bestuurder Acharki is vertrouwen het fundament, ook in relatie met de RvC. ‘Je kan beter enig risico lopen, dan vanuit wantrouwen werken. Dat werkt averechts. Ik vind daarbij dat de RvC zelf de plicht heeft om informatie op te halen, vanuit betrokkenheid. Het is ongelooflijk belangrijk dat de RvC niet achteroverleunt, maar oprechte belangstelling heeft in wat er in en buiten de corporatie speelt.’ 


Het gaat om het hogere doel van de corporatie, en of de keuzes van de organisatie daarin passen


 

Commissaris Prins vindt gesprekken met inhoudelijke medewerkers in én buiten de organisatie zeer waardevol. ‘Gesprekken over ingewikkelde afwegingen zijn essentieel voor goed intern toezicht. Het is altijd enerzijds, anderzijds. Als commissaris kun je gemaakte keuzes alleen goed beoordelen als je inzicht krijgt in de dilemma’s. Dan ben je als RvC beter in staat om keuzes ‘te toetsen’ aan de missie van de organisatie.’

Hitteschild 

Volgens bestuurder Acharki ligt de druk van buiten om naar regels en cijfers te kijken steeds op de loer. ‘Wij hebben met de RvC uitgesproken om een hitteschild om de organisatie te leggen. Als je het werk van de corporatie alleen in cijfers wil vertalen, raakt de bedoeling van de corporatie uit het zicht. Je moet de ruimte hebben om te doen wat nodig is. Als de RVC blijft doorvragen, onder druk van extern toezicht, dan slaat dat op mij neer.’  
Dat betekent niet dat de RvC het lastige gesprek mijdt, ondervindt de bestuurder. ‘De raad stuurt op de doelen uit het ondernemersplan, je moet met een goed verhaal komen als je daarvan afwijkt. Zo was de RvC kritisch op het aantal woningen dat aan onze voorraad was toegevoegd, minder dan beoogd. Dan kan je zeggen dat de markt tegenzit. Maar de terechte vraag is dan: wat heb jij als bestuurder met de organisatie en partners gedaan om meer woningen toe te voegen?’ 
Een kritische blik is goed, stelt ook Prins, maar vertrouwen blijft voorop staan. Ook in deze tijd waarin alles in cijfers moet worden vastgelegd. ‘Als een toezichthouder zich blindstaart op cijfers, loopt hij of zij juist het risico belangrijke ontwikkelingen over het hoofd te zien.’

Mohamed Acharki (bestuurder) en Marieke Prins (RvC) van Zayaz over de kunst van het verschil maken

Je moet als RvC durven loslaten

Vertrouwen is het fundament in de relatie tussen bestuur en toezicht, stellen bestuurder Mohamed Acharki en RvC-lid Marieke Prins bij Zayaz in Den Bosch. Werken vanuit vertrouwen geldt ook voor de organisatie zelf, en de samenwerking met maatschappelijke partners. ‘Vertrouwen creëert ruimte om het goede te doen.’

Corporatie Zayaz in Den Bosch heeft in de afgelopen jaren een omslag gemaakt naar een nieuwe manier van werken. Een goed en veilig thuis voor alle huurders is daarbij altijd het startpunt, stellen bestuurder Mohamed Acharki en RvC-lid Marieke Prins. ‘Je moet op zoek naar oplossingen voor de dagelijkse werkelijkheid, die vaak complex is. Het gaat om de kunst van het verschil maken.’

Om dat te realiseren, is vertrouwen een belangrijke waarde: in de organisatie en in de samenwerking met maatschappelijke partners. Wie vertrouwen geeft, creëert ruimte om het goede te doen, stelt Acharki: ‘We redeneren nog teveel vanuit het beleid en de regels, en te weinig vanuit het belang van de huurder.’ 

Volgens bestuurder Acharki is vertrouwen het fundament, ook in relatie met de RvC. ‘Je kan beter enig risico lopen, dan vanuit wantrouwen werken. Dat werkt averechts. Ik vind daarbij dat de RvC zelf de plicht heeft om informatie op te halen, vanuit betrokkenheid. Het is ongelooflijk belangrijk dat de RvC niet achteroverleunt, maar oprechte belangstelling heeft in wat er in en buiten de corporatie speelt.’  


Het gaat om het hogere doel van de corporatie, en of de keuzes van de organisatie daarin passen


Commissaris Prins vindt gesprekken met inhoudelijke medewerkers in én buiten de organisatie zeer waardevol. ‘Gesprekken over ingewikkelde afwegingen zijn essentieel voor goed intern toezicht. Het is altijd enerzijds, anderzijds. Als commissaris kun je gemaakte keuzes alleen goed beoordelen als je inzicht krijgt in de dilemma’s. Dan ben je als RvC beter in staat om keuzes ‘te toetsen’ aan de missie van de organisatie.’

Hitteschild 

Volgens bestuurder Acharki ligt de druk van buiten om naar regels en cijfers te kijken steeds op de loer. ‘Wij hebben met de RvC uitgesproken om een hitteschild om de organisatie te leggen. Als je het werk van de corporatie alleen in cijfers wil vertalen, raakt de bedoeling van de corporatie uit het zicht. Je moet de ruimte hebben om te doen wat nodig is. Als de RVC blijft doorvragen, onder druk van extern toezicht, dan slaat dat op mij neer.’  

Dat betekent niet dat de RvC het lastige gesprek mijdt, ondervindt de bestuurder. ‘De raad stuurt op de doelen uit het ondernemersplan, je moet met een goed verhaal komen als je daarvan afwijkt. Zo was de RvC kritisch op het aantal woningen dat aan onze voorraad was toegevoegd, minder dan beoogd. Dan kan je zeggen dat de markt tegenzit. Maar de terechte vraag is dan: wat heb jij als bestuurder met de organisatie en partners gedaan om meer woningen toe te voegen?’ 

Een kritische blik is goed, stelt ook Prins, maar vertrouwen blijft voorop staan. Ook in deze tijd waarin alles in cijfers moet worden vastgelegd. ‘Als een toezichthouder zich blindstaart op cijfers, loopt hij of zij juist het risico belangrijke ontwikkelingen over het hoofd te zien.’

Arrow-prev Arrow-next