Interview

Ivone Bergsma

Invloed
RvC-voorzitter
doorslag­gevend

De RvC-voorzitter heeft een doorslaggevende invloed op het functioneren van de RvC, en op de relatie van de RvC met het bestuur, stelt Ivone Bergsma.

De samenleving verandert, en de RvC verandert mee, stelt Ivone Bergsma die ruime ervaring heeft als RvC-voorzitter. ‘De focus van de RvC is breder geworden. We kijken zowel naar de corporatie zelf, als naar de maatschappelijke rol en opdracht van de corporatie in de samenleving.’
De RvC stelt vanuit die bredere focus steeds meer vragen over hoe de voorstellen van het bestuur zich tot de rol en opdracht van de corporatie in de samenleving verhouden. ‘Ik zelf stel daarnaast steeds meer vragen over het proces en de cultuur van samenwerking. Hoe is een besluit tot stand gekomen, op welke wijze zijn de huurders betrokken, hoe is de samenwerking met de lokale partners?’
Vertrouwen is het fundament, stelt Bergsma. ‘We zoeken als corporatie de verbinding met de samenleving, en dat werkt alleen als je vanuit vertrouwen werkt. Ook binnen de RvC en in de samenwerking met het bestuur is het belangrijk dat je van elkaar weet hoe je erin staat, er ruimte is om met elkaar te sparren, en diverse zienswijzen met elkaar te delen. Het is niet meer genoeg om alleen een lijstje af te vinken.’
De RvC-voorzitter speelt hierin een doorslaggevende rol, stelt Bergsma. ‘Hij of zij bewaakt of het spel binnen de RvC goed wordt gespeeld, of er een open sfeer van cultuur van vertrouwen is, en of er een goede relatie met de bestuurder is.’ 
Bergsma vindt dat de RvC-voorzitter zich bewust moet zijn van die belangrijke rol. ‘Wat je zegt en doet, hoe je overkomt op anderen heeft effect. Daar heb je als voorzitter invloed op.’ Haar advies is om als voorzitter bewust bezig te zijn met deze rol. ‘Wees hierop aanspreekbaar.’ 


Ivone Bergsma is zelfstandig coach en moderator van intervisie- en leergroepen voor RvC-voorzitters, en moderator bij de VTW-academie van inspiratiegroepen voor commissarissen. Daarnaast is zij onder meer RvC-voorzitter bij corporatie GroenWest in Woerden en vicevoorzitter RvC bij De Kernen in Hedel. www.ivonebergsma.nl

Interview

Ivone Bergsma

Invloed RvC-voorzitter doorslag­gevend

De RvC-voorzitter heeft een doorslaggevende invloed op het functioneren van de RvC, en op de relatie van de RvC met het bestuur, stelt Ivone Bergsma. 

In de complexe wereld die niet in cijfers is te vangen, verandert de rol van de toezichthouder, zo heeft Elma Groen zelf ervaren. ´Ik heb de stap gemaakt van meer afstand houden en routinematig lijstjes afvinken naar een bewuste beïnvloedingsstijl. Zónder op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, wil ik hem of haar in beweging krijgen.´ Daarin schuilt een paradox: die tussen verbinding en onafhankelijkheid. ‘Je bent betrokken, wilt bijdragen aan een positieve dynamiek, maar je moet ook kritisch en onafhankelijk zijn. Dat geldt niet alleen voor de relatie met het bestuur, maar ook met de belanghouders, de huurders. En hoe doe je dat? Daar hebben we geen kant en klaar antwoord op.’  Volgens Mavis Carrilho is meer controle een doodlopende weg. ‘Controle is altijd achteraf. Het is bovendien te beperkt, omdat niet alles te meten valt.’ Aan de hand van de principes van Holding Space gaat Elma Groen – samen met Mavis Carrilho en Joke van IJzeren – aan de slag met de dilemma’s waar toezichthouders in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen. ‘Het basale uitgangspunt dat niemand een monopolie op de waarheid heeft, creëert vrije ruimte om samen op zoek te gaan naar oplossingen.’ Daarbij is de vraag relevant: hoe ga je van tegenstelling naar tegenspraak? ‘Je moet niet in de overtuigingstand schieten, maar je kan in goed contact wel de ander(en) wakker schudden. Een voorbeeld? Een second opinion over de jaarrekening vragen, ook als daar niet direct een aanleiding voor is.’ Volgens Groen staan toezichthouders voor een belangrijke keuze. ‘Hoe we het níet meer willen is duidelijk. De weg die we wél willen bewandelen, is nog niet uitgestippeld. Daarvoor moeten we uit onze comfortzone stappen en handelen vanuit onze kracht.’  


Ivone Bergsma is zelfstandig coach en moderator van intervisie- en leergroepen voor RvC-voorzitters, en moderator bij de VTW-academie van inspiratiegroepen voor commissarissen. Daarnaast is zij onder meer RvC-voorzitter bij corporatie GroenWest in Woerden en vicevoorzitter RvC bij De Kernen in Hedel. www.ivonebergsma.nl

Arrow-prev Arrow-next