Permanente educatie > Maarten van de Donk 

Nieuwe voorzitter programmaraad VTW Academie

‘We moeten goed luisteren naar behoefte leden’

Permanente educatie
Maarten van de Donk > Nieuwe voorzitter programmaraad VTW Academie

‘We moeten goed luisteren naar behoefte leden’

Maarten van de Donk, huurderscommissaris bij Woonstad Rotterdam en senior trainer bij Radar Advies, is de nieuwe voorzitter van de programmaraad van de VTW Academie. Volgens hem moet het opleidingsaanbod aansluiten op de actuele ontwikkelingen én op de behoefte van de leden.

De professionalisering van toezichthouders is een prioriteit voor de VTW. De VTW heeft het opleidingsaanbod van de VTW Academie ondergebracht bij Avicenna Academie voor Leiderschap. De programmaraad die voornamelijk uit leden van de VTW bestaat, monitort de kwaliteit van het aanbod en adviseert over de inhoud van de programmering. 

PE-punten verplicht

Van de Donk vindt het een goede zaak dat de VTW kwaliteitseisen stelt aan de leden, inclusief de verplichting om ieder jaar minimaal een opleiding van een dag of een aantal lezingen te volgen (om de 5 PE-punten te halen). Uit ervaring weet hij wél dat deelnemers die vrijwillig een cursus of opleiding volgen gemotiveerder zijn. ‘Je pikt de deelnemers die door hun baas gestuurd zijn er direct uit. Een cursus volgen, alleen omdat deze verplicht is, is vaak niet effectief.’

Actuele ontwikkelingen

De programmaraad houdt in de gaten of het aanbod van de VTW Academie voldoende aansluit op de actuele ontwikkelingen én op de behoefte van de leden. Van de Donk: ‘De ontwikkelingen staan niet stil, kijk naar de maatschappelijke opgaven, zoals verduurzaming. Je moet als VTW Academie steeds alert zijn op wat er speelt. Daarnaast moet je goed luisteren naar wat de leden willen. Dat
kan je op verschillende manieren doen. Via een paneldiscussie of enquête. Een evaluatieformulier aan het einde van de cursus geeft bijvoorbeeld al veel informatie.’

Na corona 

In coronatijd heeft de VTW Academie – net als alle opleidingsinstituten – de omslag naar online aanbod gemaakt. Volgens Van de Donk keert de tijd van vóór corona niet meer terug. ‘We hebben de afgelopen twee jaar veel geleerd, wat wel of niet online werkt. Het scheelt tijd om ‘s avonds thuis de cursus via een scherm te volgen. Maar je weet ook dat je in een lokaal meer met elkaar in gesprek raakt. Een hybride model biedt kansen. Thuis volg je in je eigen tijd online het informatieve deel van de docent. Op locatie kan je dan met elkaar de verdieping zoeken.’ 

 

VTW Academie in cijfers

In 2021 namen 385 cursisten deel aan één van de cursussen van de VTW Academie. In totaal namen zij 59 cursussen af. Drie keer ­organiseerde de VTW Academie vorig jaar de Leergang voor de  nieuwe commissaris, met in totaal 41 deelnemers. De online colleges van de VTW Academie werden door 123 deelnemers gevolgd.

De meest gewaardeerde masterclasses waren vorig jaar: 

     
  • Effectieve communicatie in de boardroom – samen met NVTZ  en VTOI-NVTK 
  • Waardegedreven toezicht – samen met NVTZ en VTOI-NVTK 
  • Ethiek van governance en governance van ethiek – samen  met NVTZ en VTOI-NVTK 
  • Proactief toezichthouden – samen met NVTZ  en VTOI-NVTK 
  • Toezien op verandervermogen – samen met NVTZ  en VTOI-NVTK

https://vtw-academie.nl/

 

Arrow-prev Arrow-next