Column

Martin van Rijn

Voorzitter Aedes

 

Nu versnellen

Twintig jaar is een felicitatie waard. Niet alleen voor de VTW, maar ook voor de sector en Aedes. Het is goed om een gesprekspartner te hebben over de kwaliteit van het intern toezicht. De rol van interne toezichthouders staat niet ter discussie. Maar onze omgeving en opgaven veranderen en het is belangrijk dat het toezicht mee verandert. Hoe vullen toezicht­houders hun rol in, passend bij de maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties op het moment voor staan?

Wat dat betreft is er in die 20 jaar veel gebeurd. Rondom de parlementaire enquête stelden we zelf vast dat het toezicht moest verbeteren, op alle fronten.  De Woningwet bracht strenger toezicht met zich mee. Maar dat niet alleen: we stelden zelf een nieuwe Governancecode op en het is ons gelukt het intern toezicht aanzienlijk te verstevigen. Een prestatie die er mag zijn en die vruchten afwerpt. Goed intern toezicht genereert vertrouwen. Het vermindert de neiging van het extern toezicht om te handelen vanuit wantrouwen. Precies wat we zien in de aanpassingen van de Woningwet. Volwassener intern en extern toezicht leveren beiden hun bijdrage aan het goed functioneren van woningcorporaties.

Woningcorporaties worden gelukkig weer gezien als een deel van de oplossing voor de grote opgaven voor het wonen. Daarvoor krijgen we weer meer ruimte, in regels en financieel. Er wordt veel van ons verwacht. Dat betekent dat we maximaal aan de bak moeten om dat waar te maken. En dat we te veel voorzichtigheid moeten laten varen. Uiteraard pleit ik niet voor onverantwoorde risico’s. Maar doorrekeningen voor over 15 jaar mogen ons in crisistijd niet verlammen om nu te versnellen. Er kan in die tijd nog zoveel gebeuren, terwijl er nu zoveel mensen op een betaalbare woning zitten te wachten. Wat mij betreft gaan interne toezichthouders en corporatiebestuurders de komende tijd vooral daarover in gesprek. 

 

Nu versnellen

Twintig jaar is een felicitatie waard. Niet alleen voor de VTW, maar ook voor de sector en Aedes. Het is goed om een gesprekspartner te hebben over de kwaliteit van het intern toezicht. De rol van interne toezichthouders staat niet ter discussie. Maar onze omgeving en opgaven veranderen en het is belangrijk dat het toezicht mee verandert. Hoe vullen toezicht­houders hun rol in, passend bij de maatschappelijke opgaven waar woningcorporaties op het moment voor staan?

Wat dat betreft is er in die 20 jaar veel gebeurd. Rondom de parlementaire enquête stelden we zelf vast dat het toezicht moest verbeteren, op alle fronten.  De Woningwet bracht strenger toezicht met zich mee. Maar dat niet alleen: we stelden zelf een nieuwe Governancecode op en het is ons gelukt het intern toezicht aanzienlijk te verstevigen. Een prestatie die er mag zijn en die vruchten afwerpt. Goed intern toezicht genereert vertrouwen. Het vermindert de neiging van het extern toezicht om te handelen vanuit wantrouwen. Precies wat we zien in de aanpassingen van de Woningwet. Volwassener intern en extern toezicht leveren beiden hun bijdrage aan het goed functioneren van woningcorporaties.

Woningcorporaties worden gelukkig weer gezien als een deel van de oplossing voor de grote opgaven voor het wonen. Daarvoor krijgen we weer meer ruimte, in regels en financieel. Er wordt veel van ons verwacht. Dat betekent dat we maximaal aan de bak moeten om dat waar te maken. En dat we te veel voorzichtigheid moeten laten varen. Uiteraard pleit ik niet voor onverantwoorde risico’s. Maar doorrekeningen voor over 15 jaar mogen ons in crisistijd niet verlammen om nu te versnellen. Er kan in die tijd nog zoveel gebeuren, terwijl er nu zoveel mensen op een betaalbare woning zitten te wachten. Wat mij betreft gaan interne toezichthouders en corporatiebestuurders de komende tijd vooral daarover in gesprek.  

Arrow-prev Arrow-next