Jong

Jonge toezichthouders zijn de toezichthouders van de toekomst.
Wat zijn hun drijfveren en wat is hun visie op toezicht? In deze aflevering:

Marina 
Polderman (38)

sinds januari 2022 RvC-lid van l’escaut woonservice in Vlissingen.

 

Jong

Jonge toezichthouders zijn de toezichthouders van de toekomst.
Wat zijn hun drijfveren en wat is hun visie op toezicht? In deze aflevering:

Marina
Polderman (38)

sinds januari 2022 RvC-lid van l’escaut woonservice in Vlissingen.

 

Wat is je motivatie om toezichthouder bij een corporatie te zijn? 

‘Ik ben vanuit het niets de corporatiesector ingestapt. Ik zag de advertentie voor de vacature van toezichthouder bij l’escaut woonservice. Ik heb het wervingsbureau gebeld en eerlijk gevraagd of het iets voor mij zou zijn. Ik houd van complexe vraagstukken, denk graag mee over strategie. Ik werk als strategisch adviseur in de bibliotheeksector. Corporaties en bibliotheken hebben deels dezelfde doelgroep. Wij ondersteunen mensen die bijvoorbeeld laaggeletterd zijn of moeite hebben om formulieren in te vullen. De bibliotheek in Zeeland, waar ik werk, werkt zelfs samen met corporaties om klanten te helpen bij de inschrijving.’ 

Wat breng jij als jonge toezichthouder mee in de RvC? 

‘Mijn onbevangenheid. Naar discussies die jaren lopen kan ik met een frisse blik kijken. Verder ben ik leergierig. Ik sta er open in en als ik iets niet kan volgen, vraag ik het gewoon. Een RvC bestaat uit mensen met ieder een eigen karakter, samen zijn we een team. Wat ik niet weet, weet een ander wel. Die openheid naar elkaar vind ik mooi. Verder werp ik van nature graag een blik naar ­buiten. Wat doen andere corporaties, wat zijn de innovaties, wat kunnen we van elkaar leren? Ik moet natuurlijk nog dingen leren. Maar ik denk dat als we een jaar verder zijn, en we de hele cyclus hebben doorlopen, ik een goed beeld heb van het werk.’

Hoe kijk je naar de toekomst van het toezicht? 

‘Natuurlijk kennen we de drie rollen, toezichthouder, sparringpartner en werkgever. Maar de rol van strategisch netwerker is zeker interessant om te onderzoeken. Ik lees het boek Inclusief strategisch partnerschap van Rienk Goodijk, hij schrijft over de rol van netwerker, over de dialoog met belanghouders. Hoe realiseer je samen de maatschappelijke opdracht? Die vraag wordt in de toekomst steeds belangrijker. En verder zou de VTW een netwerk voor jonge toezichthouders kunnen opzetten. Verjonging van de RvC gaat niet vanzelf. Ik deel graag mijn ervaringen.’

CV Marina Polderman

Marina Polderman studeerde cum laude af in de bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit. Ze is senior beleidsmedewerker en strategisch adviseur bij de ZB Bibliotheek van Zeeland. Hiervoor werkte ze onder meer bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Arrow-prev Arrow-next