Huurder aan het woord > Marik van Wijk

voorzitter huurdersbelangenvereniging Heerenveen

 

‘Het gaat niet om bakstenen, maar om mensen’

Huurder aan het woord > Marik van wijk

voorzitter huurdersbelangenvereniging Heerenveen

‘Het gaat niet om bakstenen, maar om mensen’

De RvC moet inzicht hebben in de leefwereld van de huurder, zo stelt de VTW-denktank over de toekomst van het toezicht. Een interview met Marik van Wijk, tien jaar huurder bij Accolade en zes jaar voorzitter van huurdersbelangen-vereniging Heerenveen.

Marik van Wijk (62) – zzp-er in de marketing - huurt tien jaar in het centrum van Heerenveen een hoekwoning met tuin. Zes jaar geleden werd hij gevraagd om bestuurslid te worden van de huurdersbelangenvereniging. ‘Uit nieuwsgierigheid solliciteerde ik. Ik huur een woning. Maar hoe werkt het in de volkshuisvesting? Ik kende de sector van de misstanden en de parlementaire enquête, de Woningwet was er net. De sector was en is nog steeds volop in beweging. Dat vind ik interessant.’

Het imago van de sector was lange tijd niet goed. Maar Van Wijk leerde als bestuurslid van de huurdersbelangenvereniging dat dat negatieve beeld niet strookte met de werkelijkheid. ‘Je denkt dat corporaties over bakstenen gaan, maar ze gaan over mensen. Ze spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen, hun taak gaat veel verder dan alleen woningen bouwen. Neem de huisvesting van statushouders of de stijgende energielasten die huurders in problemen brengen.’

Pech onderweg

Die maatschappelijke betrokkenheid bij huurders spreekt Van Wijk aan. Het bestuur moet de belangen van alle huurders van onder meer Accolade behartigen. Hoe hij dat doet als voorzitter? ‘Ik vergelijk ons werk vaak met de ANWB. Als je geen pech onderweg hebt, hoor je leden meestal niet. Wij hebben in totaal 3000 leden, als ons bestuur 200 leden per jaar spreekt is het veel. Maar we pikken de signalen wel op. Tijdens de ledenbijeenkomst stellen huurders vragen over huurverhoging of schimmel in hun woning. Daarnaast kunnen zij terecht tijdens ons wekelijkse spreekuur in ons kantoor.’

De contacten met de RvC van Accolade vindt Van Wijk ook belangrijk. Elk half jaar organiseren de huurdersorganisatie en de toezichthouders van Accolade een bijeenkomst over een actueel thema. Tijdens de laatste bijeenkomst stond het TNO-rapport over energiearmoede op de agenda. ‘We kunnen een dergelijk onderwerp meer verdiepen, inzichten met elkaar delen. Die brede kijk levert iedereen meer kennis op. Ook bij de bestuurder die aanwezig is.’

Als voorzitter van de huurdersbelangenvereniging volgt Van Wijk de ontwikkelingen in de sector op de voet. De nationale afspraken om sneller en meer te bouwen, onder regie van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting, hebben volgens hem gevolgen voor de netwerken waarin corporaties actief zijn. ‘Wat houdt de regie van de minister in, wat is precies de rol van de provincie? Ik kan nog niet overzien wat de nationale afspraken concreet voor ons betekenen. Ik vind het belangrijk dat de RvC goed zicht heeft op die netwerken. Dat lijkt mij een goed onderwerp om eens samen te bespreken.’

Van Wijk vindt de ambitie van de minister om meer te bouwen en landelijk regie te pakken een goede zaak. ‘Maar de plannen hebben wel een open einde. Wat als corporaties uit het oostelijk deel van Nederland moeten bijspringen voor de Randstad? Dat heeft ook gevolgen voor onze huurders. Daar moeten we alert op zijn.’

Van Wijk heeft tot slot nog een boodschap aan de VTW en de leden: de RvC moet een diverse samenstelling hebben met regelmatig vers bloed. ‘Ik denk dat de misstanden in de sector indertijd mede zijn ontstaan doordat bestuur en toezicht samen een gesloten netwerk vormden. Men hield elkaar het hand boven het hoofd. Door een divers geluid in de RvC zal dat niet snel meer gebeuren.’

Jubileumtour VTW

De VTW houdt dit jaar een Jubileumtour met zeven regionale bijeenkomsten over de toekomst van het toezicht. Kijk hier het videoverslag van de  bijeenkomst bij Accolade. https://www.youtube.com/watch?v=OdIf089JL6Q&t=1s

 

Arrow-prev Arrow-next