Esther Stomphorst RvC-lid Lieven De Key en partner executive search > over diversiteit in de RvC

‘Wordt de stem van de huurder écht gehoord?’

Een diverse RvC neemt betere besluiten. Volgens Esther Stomphorst (43), RvC-lid en partner executive search, valt er nog een wereld te winnen, maar heeft ze goede hoop voor de toekomst. 

 

De tijd dat de RvC van een corporatie alleen uit hoogopgeleide grijze mannen met veel ervaring bestaat, is al lang voorbij. Maar volgens Esther Stomphorst, RvC-lid van Lieven De Key en partner van Whyz, valt er nog een wereld te winnen. ‘Is de doelgroep van de corporatie in de RvC bijvoorbeeld voldoende vertegenwoordigd? Natuurlijk heeft een RvC een huurderscommissaris. Maar weet hij of zij wat het is om als huurder van een sociale huurwoning met weinig geld rond te moeten komen? Wordt de stem van de huurder écht gehoord?’ 

In opdracht van de VTW deed Berenschot in 2020 een verkennend onderzoek naar diversiteit in de RvC’s van corporaties. Het onderzoek spitste zich toe op de verhouding man/vrouw, leeftijd/ervaring en etnische achtergrond. Vooral in de verhouding man/vrouw scoort de VTW goed, zo blijkt ook uit de Staat van het intern toezicht 2021 dat de VTW dit jaar voor het eerst publiceerde. Het aandeel vrouwen in RvC’s verdubbelde het afgelopen decennium en bedraagt in 2021 bijna 40 procent. Nog geen 10% van de leden heeft een ‘meer dan alleen een NL-achtergrond’, zo meldt ook de Staat van het intern toezicht. 

Drempel verlagen

Volgens Stomphorst kan de VTW meer actie ondernemen om diversiteit te bevorderen. Immers: een diverse RvC neemt betere besluiten. Toekomstige commissarissen met een diverse achtergrond zouden ook via een korte snuffelstage makkelijk toegang tot een RvC moeten kunnen krijgen. ‘Voor kandidaten die niet hoogopgeleid zijn of geen eigen netwerk hebben, is de stap naar een RvC vaak te groot. Je verlaagt de drempel door die mensen uit te nodigen voor een vergadering, zodat je met elkaar kan verkennen wat je voor elkaar kan betekenen. Dat traject kan de VTW onder de leden stimuleren.’ 

Inclusief

Een RvC moet echter niet alleen divers, maar ook inclusief zijn, benadrukt Stomphorst. De RvC-voorzitter speelt hierin een belangrijke rol. ‘Alle leden in het team moeten zich gewaardeerd voelen en zich veilig voelen om hun mening te geven. Dat kan soms ingewikkeld zijn. Leden in een diverse RvC hebben een andere achtergrond, spreken niet dezelfde taal. Dus je moet open naar elkaar zijn, bereid zijn om goed naar elkaar te luisteren. Dat proces moet de voorzitter stimuleren. Alleen op die manier kom je tot een constructief gesprek.’

Werving en selectie

Als partner van Whyz ervaart Stomphorst dat bedrijven en organisaties (en RvC’s) geneigd zijn om te kiezen voor een comfortabele keuze: een kandidaat met veel ervaring die goed in het team past. ‘Je hoort vaak dat kwaliteit - ervaring in bestuur en toezicht - boven diversiteit moet gaan. Het is menselijk om op vertrouwde patronen terug te vallen. Maar daarmee zet je geen stappen in diversiteit. Wij gaan steevast op zoek naar wat ontbreekt in het team, zodat we een divers team kunnen samenstellen dat complementair is. Iemand die anders denkt, een andere levenservaring heeft of zelf de doelgroep van de corporatie is, heeft voor ons ook kwaliteit. We stimuleren de klant om daar goed over na te denken.’ 

Hoop voor de toekomst 

Al is de praktijk soms weerbarstig, Stomphorst kijkt met optimisme naar de toekomst. Jonge mensen hebben een open blik, diversiteit is voor de meesten helemaal geen issue, zo merkt ze zelf bij haar eigen kinderen. ‘Als ik zie hoe de jonge kinderen in de klas met elkaar omgaan, zoveel respect. Transgender kinderen worden geaccepteerd. De muziekleraar die een jurk aan heeft op school, niemand die er gek van opkijkt. De toekomst is aan de nieuwe generatie.’

 

Esther Stomphorst RvC-lid Lieven De Key en partner executive search > over diversiteit in de RvC

‘Wordt de stem van de huurder écht gehoord?’

Een diverse RvC neemt betere besluiten. Volgens Esther Stomphorst (43), RvC-lid en partner executive search, valt er nog een wereld te winnen, maar heeft ze goede hoop voor de toekomst.

De tijd dat de RvC van een corporatie alleen uit hoogopgeleide grijze mannen met veel ervaring bestaat, is al lang voorbij. Maar volgens Esther Stomphorst, RvC-lid van Lieven De Key en partner van Whyz, valt er nog een wereld te winnen. ‘Is de doelgroep van de corporatie in de RvC bijvoorbeeld voldoende vertegenwoordigd? Natuurlijk heeft een RvC een huurderscommissaris. Maar weet hij of zij wat het is om als huurder van een sociale huurwoning met weinig geld rond te moeten komen? Wordt de stem van de huurder écht gehoord?’

In opdracht van de VTW deed Berenschot in 2020 een verkennend onderzoek naar diversiteit in de RvC’s van corporaties. Het onderzoek spitste zich toe op de verhouding man/vrouw, leeftijd/ervaring en etnische achtergrond. Vooral in de verhouding man/vrouw scoort de VTW goed, zo blijkt ook uit de Staat van het intern toezicht 2021 dat de VTW dit jaar voor het eerst publiceerde. Het aandeel vrouwen in RvC’s verdubbelde het afgelopen decennium en bedraagt in 2021 bijna 40 procent. Nog geen 10% van de leden heeft een ‘meer dan alleen een NL-achtergrond’, zo meldt ook de Staat van het intern toezicht.

Drempel verlagen

Volgens Stomphorst kan de VTW meer actie ondernemen om diversiteit te bevorderen. Immers: een diverse RvC neemt betere besluiten. Toekomstige commissarissen met een diverse achtergrond zouden ook via een korte snuffelstage makkelijk toegang tot een RvC moeten kunnen krijgen. ‘Voor kandidaten die niet hoogopgeleid zijn of geen eigen netwerk hebben, is de stap naar een RvC vaak te groot. Je verlaagt de drempel door die mensen uit te nodigen voor een vergadering, zodat je met elkaar kan verkennen wat je voor elkaar kan betekenen. Dat traject kan de VTW onder de leden stimuleren.’

Inclusief

Een RvC moet echter niet alleen divers, maar ook inclusief zijn, benadrukt Stomphorst. De RvC-voorzitter speelt hierin een belangrijke rol. ‘Alle leden in het team moeten zich gewaardeerd voelen en zich veilig voelen om hun mening te geven. Dat kan soms ingewikkeld zijn. Leden in een diverse RvC hebben een andere achtergrond, spreken niet dezelfde taal. Dus je moet open naar elkaar zijn, bereid zijn om goed naar elkaar te luisteren. Dat proces moet de voorzitter stimuleren. Alleen op die manier kom je tot een constructief gesprek.’

Werving en selectie

Als partner van Whyz ervaart Stomphorst dat bedrijven en organisaties (en RvC’s) geneigd zijn om te kiezen voor een comfortabele keuze: een kandidaat met veel ervaring die goed in het team past. ‘Je hoort vaak dat kwaliteit - ervaring in bestuur en toezicht - boven diversiteit moet gaan. Het is menselijk om op vertrouwde patronen terug te vallen. Maar daarmee zet je geen stappen in diversiteit. Wij gaan steevast op zoek naar wat ontbreekt in het team, zodat we een divers team kunnen samenstellen dat complementair is. Iemand die anders denkt, een andere levenservaring heeft of zelf de doelgroep van de corporatie is, heeft voor ons ook kwaliteit. We stimuleren de klant om daar goed over na te denken.’

Hoop voor de toekomst

Al is de praktijk soms weerbarstig, Stomphorst kijkt met optimisme naar de toekomst. Jonge mensen hebben een open blik, diversiteit is voor de meesten helemaal geen issue, zo merkt ze zelf bij haar eigen kinderen. ‘Als ik zie hoe de jonge kinderen in de klas met elkaar omgaan, zoveel respect. Transgender kinderen worden geaccepteerd. De muziekleraar die een jurk aan heeft op school, niemand die er gek van opkijkt. De toekomst is aan de nieuwe generatie.’

 

 

Arrow-prev Arrow-next