Context Toekomst toezicht 

‘Welke waarde kunnen we toevoegen voor (toekomstige) huurder?’

Notitie VTW-denktank en RUG-onderzoek startschot discussie over toekomst toezicht

In het jubileumjaar van de VTW denken de leden mee over de toekomst van het toezicht. Het startpunt is de notitie van de VTW-denktank – onder voorzitterschap van Jacobine Geel – en het onderzoek naar de relatie tussen intern en extern onderzoek van de RUG. Op het jubileumcongres op 7 oktober gaan de leden met elkaar in gesprek onder meer over de uitkomsten van de dialoog tijdens de regionale bijeenkomsten in het land. 

Context Toekomst toezicht

‘Welke waarde kunnen we toevoegen voor (toekomstige) huurder?’

Notitie VTW-denktank en RUG-onderzoek startschot discussie over toekomst toezicht

 

In het jubileumjaar van de VTW denken de leden mee over de toekomst van het toezicht. Het startpunt is de notitie van de VTW-denktank – onder voorzitterschap van Jacobine Geel – en het onderzoek naar de relatie tussen intern en extern onderzoek van de RUG. Op het jubileumcongres op 7 oktober gaan de leden met elkaar in gesprek onder meer over de uitkomsten van de dialoog tijdens de regionale bijeenkomsten in het land.

Het 20-jarig bestaan van de VTW is een goed moment om de balans op te maken: waar staan we nu met het toezicht in de corporatiesector en – vooral – wat is er nodig om het intern toezicht op een effectieve manier te kunnen blijven vervullen? De VTW nodigde vorig jaar vijftien experts uit (zie kader) om in een denktank na te denken over de toekomst van het toezicht. Jacobine Geel, RvC-voorzitter van Vivare en Stadgenoot, nam de opdracht als voorzitter graag aan. Bij de start stelde zij dat de denkoefening met experts een fundamentele discussie moet opleveren. ‘Welke waarde kunnen we als maatschappelijke organisatie toevoegen? Voor de huurders, de toekomstige huurders en de samenleving? En welk rol moet het toezicht hierin spelen?’

Een belangrijk thema van de denktank is onder meer het toezicht op lokale netwerken, waar de Tilburg University in opdracht van de VTW, Aedes en BZK onderzoek naar doet. Dat is niet voor niets: corporaties staan voor grote maatschappelijke opgaven die zij niet alleen kunnen oplossen, denk alleen aan voldoende betaalbare woningen, de verduurzaming (alle woningen van het aardgas af) en de sterk toenemende vergrijzing (de gezamenlijke aanpak wonen en zorg). ‘Die opgaven leveren dilemma’s op, ook voor het toezicht. Die dilemma’s gaan we samen onderzoeken. Hoe positioneer je je bijvoorbeeld als corporatie in een netwerk, en waar zoek je de verbinding?,’ gaf Jacobine Geel vorig jaar al een voorschot op de denkoefening van de denktank. 

Geen vrijblijvend advies

Volgens Geel hebben de experts van de denktank de gesprekken op het scherpst van de snede gevoerd, zo gaf ze in november vorig jaar bij de presentatie van de notitie van de denktank aan. ‘De weg er naar toe is, zoals altijd bij een denktank, het meest waardevol. Die exercitie wens ik de leden toe, in de lokale context van hun corporatie. Het is geen vrijblijvend advies. We hebben echter niet dé wijsheid op papier gezet, we nodigen vooral uit tot een goed gesprek.’

De uitkomsten van de exercitie van de denktank hebben de experts vertaald in vier adviezen: 

  1. Geef het brede huurdersperspectief een volwaardige en toetsbare plaats in het toezicht op het gedrag van de corporatie.
  2. Benader de woningcorporatie als onderdeel van een netwerk van organisaties met een bredere gezamenlijke ambitie.
  3. Zie erop toe dat de woningcorporatie naar vermogen bijdraagt aan de nationale volkshuisvestelijke opgaven.
  4. Zorg voor een actuele toezichtsvisie die leidend is voor de wijze waarop het toezicht de financiële stabiliteit, maatschappelijke meerwaarde en legitimiteit van de corporatie bewaakt. 

Jacobine Geel  voorzitter VTW-denktank over toekomst toezicht én dagvoorzitter jubileumcongres:  


‘We hebben niet dé wijsheid op papier gezet, we nodigen uit tot een goed gesprek.’


 

Leden VTW Denktank toekomst toezicht

De VTW-denktank bestond naast Jacobine Geel uit:

Patrick Kenis (Tilburg University);
Jantine Kriens (RvC Vestia en RLI);
Martin van Rijn (voorzitter Aedes);
Erik Dannenberg (voorzitter Divosa);
Chris Kuijpers (DG ministerie BZK);
Bharti Girjasing (Blikverruimers);
Anna Oosterhuis (Heijmans);
Robert de Heer (Habitask / Raderwerk);
Esmé Wiegman (directeur Valente,
vereniging daklozenopvang);
Sylvo Gaastra (Woonbond);
Carlo Vankan (wethouder Valkenburg, VNG, commissie Ruimte, Wonen, mobiliteit);
Anouk Corel (Platform 31);
Anne Jo Visser (directeur AFWC
en commissaris Dunavie);
Bert Krikke (VTW bestuurslid);
Hans Ton (directeur Wonen BZK) en
Albert Kerssies (tot eind juni directeur VTW).
Het bureau Circusvis heeft de denktank ondersteund.
Jeroen Frissen en Derk Windhausen
van Circusvis hebben de notitie geschreven.

https://www.vtw.nl/publicaties/overig/denktank/

Floor Rink
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, over relatie tussen intern en extern toezicht:


‘Steun als extern toezichthouder meer op intern toezicht’


 

 

Onderzoek RUG naar relatie  intern en extern toezicht

De onderzoekers Floor Rink en Dennis Veltrop van de Rijkuniversiteit Groningen doen acht aanbevelingen voor de toezichthouders in de sector.  
https://www.vtw.nl/relatie-intern-en-extern-toezicht-rapport-rijksuniversiteit-groningen

Floor Rink
hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen, over relatie tussen intern en extern toezicht:


‘Steun als extern toezichthouder meer op intern toezicht’


 

 

Onderzoek RUG naar relatie  intern en extern toezicht

De onderzoekers Floor Rink en Dennis Veltrop van de Rijkuniversiteit Groningen doen acht aanbevelingen voor de toezichthouders in de sector.  
https://www.vtw.nl/relatie-intern-en-extern-toezicht-rapport-rijksuniversiteit-groningen

Onderzoek naar relatie intern en extern toezicht

Naast de analyse en inzichten van de VTW-denktank geeft ook het kwalitatief onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de relatie tussen intern en extern toezicht stof tot nadenken. Dit onderzoek, dat onderzoekers Floor Rink en Dennis Veltrop in opdracht van de VTW uitvoerden, dient ter ondersteuning van de inzichten van de VTW-denktank. De onderzoekers legden toezichthouders onder meer de vraag voor of de maatschappelijke ontwikkelingen, en ontwikkelingen in de sector zelf, om een andere visie op intern en extern toezicht vragen.

De onderzoekers doen vier aanbevelingen voor intern en extern toezicht:

Voor intern toezicht:

  1. Intern toezicht op netwerkverbanden: wees betrokken in een vroeg stadium.
  2. Intern toezicht en het bestuur: deel dilemma’s met elkaar.

Voor extern toezicht:

  1. Beeld van extern toezicht: een proactieve houding helpt.
  2. Gewenst van extern toezicht: steun meer op intern toezicht.
Dagvoorzitter jubileumcongres

Jacobine Geel, voorzitter van de VTW-denktank, is de dagvoorzitter tijdens het jubileumcongres op 7 oktober. Tijdens het congres gaan de leden onder meer met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de regionale bijeenkomsten bij zeven corporaties in juni en september. Geel hoopt van harte dat de leden samen het goede gesprek voeren over de toekomst van het toezicht. Het belang van de inzet van corporaties voor de samenleving is groot. En daar spelen de toezichthouders – de leden van de VTW – óók een rol in. ‘Toezicht is maar een kleine schakel in het geheel, maar we moeten onze rol niet onderschatten.’

Arrow-prev Arrow-next