Tijdlijn

 2016 - 2024

 
Guido van Woerkom
voorzitter 2016 - 2024

Tijdlijn

2016 - 2024

 
Guido van Woerkom
voorzitter 2016 - 2024

 

2012 - 2017

 • Minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst (VVD)
 • Ronald Plasterk nam begin 2017 het dossier Wonen  over van Stef Blok, die de afgetreden Ard van der Steur opvolgde als minister van Veiligheid en Justitie.

 

2016

 • Leden gaan akkoord met Governancecode als lidmaatschapseis VTW
 • Guido van Woerkom wordt voorzitter
 • Start beweging VTW Toezicht met Passie: waar zijn we toe op Aarde?
   

 

2017-2022

 • Minister Kajsa Ollongren van BKZ / met dossier Wonen (D66)
 • Tijdens ziekte tijdelijk vervangen door minister Stientje van Veldhoven Wonen en Milieu 

 

2017

 • Instelling Commissarissenpool (voor ontstentenis en belet)
   

 

2019

 • Proef met verkorte Fit & Proper toets
 • Grootschalig ledenonderzoek. Rapportcijfer voor VTW: 7,4
 • Onderzoek ‘Kracht & Tegenkracht, Themaonderzoek Autoriteit woningcorporaties naar de ontwikkeling van de kracht van de bestuurder en de tegenkracht van RvC’s’. Het onderzoek is ondersteund door de VTW en de NVBW.
 • Instelling Sectoradviescommissie Vestia (SAC) door Aedes en ledenwerkgroep Vestia door VTW

   

 

2020

 • Evaluatie Woningwet 2015
 • Onderzoek in opdracht van de VTW naar diversiteit RvC: ook aandacht voor inclusiviteit.
 • Governancecode woningcorporaties herijkt
 • Rapport Opgaven en middelen corporatiesector, ministerie BZK

2021

 • Tweejarig onderzoek naar toezicht op lokale netwerken, onder leiding van Tilburg University
 • Presentatie notitie VTW-denktank toekomst toezicht met vier adviezen (zie pagina 8 e.v. in dit nummer)
 • Presentatie onderzoek RUG naar relatie intern en extern toezicht
 • TNO-rapport ‘De feiten over energiearmoede in Nederland Inzicht op nationaal en lokaal niveau’
 • Leningruil Vestia afgerond, met steun van 251 woningcorporaties. 

2022

 • Woningwet aangepast na evaluatie: meer ruimte voor corporaties
 • Jubileumjaar VTW met regionale bijeenkomsten en jubileumcongres op 7 oktober over toekomst toezicht. Leden ontvangen boek ‘Onder commissarissen’ van Marilieke Engbers.
 • Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (CDA)
 • Gezamenlijk congres VTW en Aedes. Minister Hugo de Jonge houdt speech over zijn plannen om de volkshuisvesting in ere te herstellen.
 • Vertrek directeur Albert Kerssies bij VTW.

 

Arrow-prev Arrow-next