Tijdlijn

2002 - 2008

 
Margriet Meindertsma 
Voorzitter 2002-2008 en erelid

Tijdlijn

2002 - 2008

 
Margriet Meindertsma 
Voorzitter 2002-2008 en erelid

 

2002 - 2003

 • minister Henk Kamp Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VVD)

 

2002

 • Margriet Meindertsma voorzitter VTW 

 

2003 - 2006

 • minister Sybilla Dekker Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VVD)

 

2003

 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting onderzoekt intern toezicht en brengt rapport ‘Tussen regels en rolopvatting’ uit. Belangrijkste conclusie: Focus intern toezicht vooral op financiele risicobeheersing, sociale doelstellingen krijgen te weinig aandacht. 

 

2004

 • Commissie Izeboud brengt advies uit over regeling salaris en arbeidsvoorwaarden van bestuurder. De regeling biedt de RvC als werkgever ondersteuning bij de vaststelling van de beloning.  

 

2005

 • Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting rapporteert over tekortkomingen verantwoording RvC in jaarverslag.  

2006

 • Leden nemen Adviesregeling Honorering Toezichthouders aan. Met deze regeling kunnen toezichthouders zich verantwoorden over hun eigen beloning.

2007 - 2008

 • minister Ella Vogelaar Wonen, Wijken en Integratie (PvdA)

 

2007

 • Governancecode woningcorporaties treedt in werking, met principes en bepalingen voor goed bestuur. Commissarissen zijn onder meer aan drie termijnen van vier jaar gebonden. De code is nog niet bindend. 
 • Tijdens vijfjarig jubileum presenteert de VTW het rapport Toezicht op scherp, met verbeterpunten voor intern toezicht. Minister Ella Vogelaar neemt het rapport in ontvangst. 

2008 - 2010

 • minister Eberhard van der Laan Wonen, Wijken en Integratie (PvdA)

2008

 • Margriet Meindertsma erelid VTW 

 


 

Arrow-prev Arrow-next