Praktijkvoorbeeld

Bert Moormann ◊ directeur-bestuurder Domesta Emmen ◊ over voorkomen huisuitzetting


‘RvC nauw
betrokken bij
samenwerking
partners ’


Voorkomen dat huurders op straat komen te staan. Dat is de gezamenlijke ambitie van Domesta, collega-corporatie Lefier en andere maatschappelijke partners in het lokale netwerk. Volgens de directeur-bestuurder is de RvC nauw betrokken bij de aanpak. 

Als één op drie huurders de huur dreigt niet te kunnen betalen, dan vraagt dat om gezamenlijke inspanningen om huuruitzetting te voorkomen. Dat kan de corporatie niet alleen: in huishoudens spelen vaak meer problemen. In het lokale netwerk werken corporaties samen met welzijnswerk en de gemeenten. ‘We hebben elkaar stevig nodig,’ stelt directeur-bestuurder Bert Moormann van Domesta. Volgens hem is de RvC nauw bij deze aanpak betrokken, onder meer tijdens bijeenkomsten met stakeholders. Een aanbeveling uit het visitatierapport in 2015 was om stakeholders, onder wie de huurders, eerder bij het beleid te betrekken. ‘Dat hebben wij als bestuur, net als de RvC, serieus opgevat.’

Koppelen aan PE-punten

Van de RvC-voorzitter kwam het voorstel om de inhoudelijke themabijeenkomsten met stakeholders, onder meer over het voorkomen van huurschulden en huisuitzetting, te koppelen aan de verplichte PE-punten (voor permanente educatie). ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten’, stelt Moormann. ‘Het bestuur en de RvC doen kennis op over het thema, en samen met de stakeholders kleuren we de aanpak lokaal in.’ Volgens Moormann staat de inhoud centraal. ‘We gaan allen onbevooroordeeld naar een themabijeenkomst. Het gaat dan niet over wie welke rol heeft. Na afloop kunnen bestuur en de RvC de opgedane kennis gebruiken voor hun eigen taak.’

Binding met werkgebied

Moormann vindt dat de RvC-leden binding moeten hebben met de lokale situatie. Toezichthouders die in gesprek gaan met stakeholders juicht hij alleen maar toe. ‘Als de commissaris weet wat er speelt, maakt dat het gesprek met hem of haar juist gemakkelijker. Ik vind wel dat RvC-leden open moeten zijn met wie zij een afspraak maken. Ik wil niet achteraf verrast worden.’


 

Praktijkvoorbeeld

Bert Moormann ◊ directeur-bestuurder Domesta Emmen ◊ over voorkomen huisuitzetting


‘RvC nauw betrokken
bij samenwerking
partners ’


Voorkomen dat huurders op straat komen te staan. Dat is de gezamenlijke ambitie van Domesta, collega-corporatie Lefier en andere maatschappelijke partners in het lokale netwerk. Volgens de directeur-bestuurder is de RvC nauw betrokken bij de aanpak.

Als één op drie huurders de huur dreigt niet te kunnen betalen, dan vraagt dat om gezamenlijke inspanningen om huuruitzetting te voorkomen. Dat kan de corporatie niet alleen: in huishoudens spelen vaak meer problemen. In het lokale netwerk werken corporaties samen met welzijnswerk en de gemeenten. ‘We hebben elkaar stevig nodig,’ stelt directeur-bestuurder Bert Moormann van Domesta. Volgens hem is de RvC nauw bij deze aanpak betrokken, onder meer tijdens bijeenkomsten met stakeholders. Een aanbeveling uit het visitatierapport in 2015 was om stakeholders, onder wie de huurders, eerder bij het beleid te betrekken. ‘Dat hebben wij als bestuur, net als de RvC, serieus opgevat.’

Koppelen aan PE-punten

Van de RvC-voorzitter kwam het voorstel om de inhoudelijke themabijeenkomsten met stakeholders, onder meer over het voorkomen van huurschulden en huisuitzetting, te koppelen aan de verplichte PE-punten (voor permanente educatie). ‘Zo snijdt het mes aan twee kanten’, stelt Moormann. ‘Het bestuur en de RvC doen kennis op over het thema, en samen met de stakeholders kleuren we de aanpak lokaal in.’ Volgens Moormann staat de inhoud centraal. ‘We gaan allen onbevooroordeeld naar een themabijeenkomst. Het gaat dan niet over wie welke rol heeft. Na afloop kunnen bestuur en de RvC de opgedane kennis gebruiken voor hun eigen taak.’

Binding met werkgebied

Moormann vindt dat de RvC-leden binding moeten hebben met de lokale situatie. Toezichthouders die in gesprek gaan met stakeholders juicht hij alleen maar toe. ‘Als de commissaris weet wat er speelt, maakt dat het gesprek met hem of haar juist gemakkelijker. Ik vind wel dat RvC-leden open moeten zijn met wie zij een afspraak maken. Ik wil niet achteraf verrast worden.’


 

Arrow-prev Arrow-next