Praktijkvoorbeeld

Gerard van Bortel ◊ lid Raad van Inspiratie van Innovatiechallenge ◊ over vernieuwende oplossingen voor leefbare buurten


‘APK nodig voor lokale netwerken’


Vernieuwende oplossingen voor leefbare buurten. Dat is de inzet van de Innovatiechallenge waarin corporaties met lokale partners samenwerken.  Hoe houd je toezicht op die netwerken? Dat is de crux, aldus Gerard van Bortel.  

De Innovatiechallenge moet in een jaar vernieuwende oplossingen voor leefbare buurten opleveren. Corporaties, die in zes teams met andere maatschappelijke organisaties samenwerken, halen tijdens werkateliers eerst wensen van bewoners over leefbaarheid op. Hoe komt een team vervolgens tot nieuwe afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en welzijn?

Brug slaan

Volgens Gerard van Bortel, als universitair docent Housing Management aan de TU Delft lid van de Raad van Inspiratie van de Innovatiechallenge, is het een valkuil dat die afspraken (bestuurlijke arrangementen) ver van de bewoner af staan. ‘Professionals in de volkshuisvesting zijn geneigd om in systemen te denken. De teams van de Innovatiechallenge proberen juist de brug te slaan met de bewoners.’ Van Bortel stelt dat drie factoren een belangrijke rol spelen in het succes van lokale netwerken, ongeacht de opdracht: professionals moeten een persoonlijk netwerk (ook in andere sectoren) hebben en dat durven in te zetten, ze moeten de grenzen opzoeken van wat wel of niet kan en ze moeten vanuit de organisatie het mandaat krijgen om waar nodig ter plekke te handelen. 

Toezicht

Maar hoe houdt de toezichthouder van een corporatie toezicht op een lokaal netwerk, waarin professionals de ruimte krijgen? Dat is de crux, aldus Van Bortel. ‘Hoe goed is de corporatie in het participeren in lokale netwerken? Wat is de kwaliteit van die netwerken, en wat is de eigen inbreng van de corporatie? Hoe houd je toezicht op de risico’s? Er is een periodieke APK voor lokale netwerken nodig, nu is er nog te weinig geregeld.’ De slotbijeenkomst van de Innovatiechallenge over leefbare buurten, onderdeel van de Aedes Vernieuwingsagenda, is op 26 september.   


www.aedes.nl

Praktijkvoorbeeld

Gerard van Bortel ◊ lid Raad van Inspiratie van Innovatiechallenge ◊ over vernieuwende oplossingen voor leefbare buurten


‘APK nodig voor lokale netwerken’


Vernieuwende oplossingen voor leefbare buurten. Dat is de inzet van de Innovatiechallenge waarin corporaties met lokale partners samenwerken.  Hoe houd je toezicht op die netwerken? Dat is de crux, aldus Gerard van Bortel.  

De Innovatiechallenge moet in een jaar vernieuwende oplossingen voor leefbare buurten opleveren. Corporaties, die in zes teams met andere maatschappelijke organisaties samenwerken, halen tijdens werkateliers eerst wensen van bewoners over leefbaarheid op. Hoe komt een team vervolgens tot nieuwe afspraken, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, zorg en welzijn?

Brug slaan

Volgens Gerard van Bortel, als universitair docent Housing Management aan de TU Delft lid van de Raad van Inspiratie van de Innovatiechallenge, is het een valkuil dat die afspraken (bestuurlijke arrangementen) ver van de bewoner af staan. ‘Professionals in de volkshuisvesting zijn geneigd om in systemen te denken. De teams van de Innovatiechallenge proberen juist de brug te slaan met de bewoners.’ Van Bortel stelt dat drie factoren een belangrijke rol spelen in het succes van lokale netwerken, ongeacht de opdracht: professionals moeten een persoonlijk netwerk (ook in andere sectoren) hebben en dat durven in te zetten, ze moeten de grenzen opzoeken van wat wel of niet kan en ze moeten vanuit de organisatie het mandaat krijgen om waar nodig ter plekke te handelen. 

Toezicht

Maar hoe houdt de toezichthouder van een corporatie toezicht op een lokaal netwerk, waarin professionals de ruimte krijgen? Dat is de crux, aldus Van Bortel. ‘Hoe goed is de corporatie in het participeren in lokale netwerken? Wat is de kwaliteit van die netwerken, en wat is de eigen inbreng van de corporatie? Hoe houd je toezicht op de risico’s? Er is een periodieke APK voor lokale netwerken nodig, nu is er nog te weinig geregeld.’ De slotbijeenkomst van de Innovatiechallenge over leefbare buurten, onderdeel van de Aedes Vernieuwingsagenda, is op 26 september.   


www.aedes.nl

 

Arrow-prev Arrow-next