Praktijkvoorbeeld

Ida Haisma ◊ RvC-lid Waterweg Wonen ◊ over sociale innovatie


‘We willen
samen
het verschil
maken’


De RvC van Waterweg Wonen in Vlaardingen ziet erop toe dat samenwerking in lokale netwerken effect heeft, stelt RvC-lid Ida Haisma. Ze vindt het experiment met de wijkmeesters in de buurt een sprekend voorbeeld van sociale innovatie.

Waterweg Wonen heeft in Vlaardingen een experiment met wijkmeesters gehouden om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten. Als zij tijdens een ronde door de buurt verdachte zaken zien, geven zij – waar nodig – het signaal aan de partners in het netwerk door. De corporatie werkt samen met onder meer gemeente, welzijn en politie, maar de wijkmeesters staan op de loonlijst van de corporatie.  Een mooi voorbeeld van een lokaal netwerk, stelt Ida Haisma die als commissaris ook voorzitter is van de Commissie Maatschappelijke Innovatie (CMI) van Waterweg Wonen. ‘Wij hebben als RvC wél voorgesteld om een nulmeting te houden om in kaart te brengen of onder meer de veiligheid in de wijk echt verbetert.’

Samen betalen

Als uit onderzoek blijkt dat de wijkmeesters een positief effect hebben op de wijk, dan komt dat ten goede aan álle partners in  het netwerk. Het ligt dan voor de hand dat die partners meebetalen, stelt Haisma. ‘Samenwerken is samen betalen. Als je kan aantonen dat de wijkmeesters goed werk doen, dan heb je een goed verhaal voor  de partners.’ Haisma brengt haar ervaring en netwerk op het gebied van veiligheid en innovatie mee in de RvC van Waterweg Wonen. Ze vindt dat de corporatie sociaal moet innoveren,  en niet alleen in stenen. In de Commissie Maatschappelijke Innovatie, die uit twee RvC-leden, de bestuurder, een MT-lid en een beleidsadviseur bestaat, staat de sociale innovatie op de agenda. ‘We willen samen het verschil maken.’

Initiatief

De commissie nam het initiatief om samen met de partners in de wijk de maatschappelijke agenda met voor Vlaardingen vast te stellen, inclusief concrete doelen. ‘Samenwerken is niets, als je geen doel hebt.’ 


 

Praktijkvoorbeeld

Ida Haisma ◊ RvC-lid Waterweg Wonen ◊ over sociale innovatie


‘We willen samen het verschil maken’


De RvC van Waterweg Wonen in Vlaardingen ziet erop toe dat samenwerking in lokale netwerken effect heeft, stelt RvC-lid Ida Haisma. Ze vindt het experiment met de wijkmeesters in de buurt een sprekend voorbeeld van sociale innovatie.

Waterweg Wonen heeft in Vlaardingen een experiment met wijkmeesters gehouden om de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te vergroten. Als zij tijdens een ronde door de buurt verdachte zaken zien, geven zij – waar nodig – het signaal aan de partners in het netwerk door. De corporatie werkt samen met onder meer gemeente, welzijn en politie, maar de wijkmeesters staan op de loonlijst van de corporatie.  Een mooi voorbeeld van een lokaal netwerk, stelt Ida Haisma die als commissaris ook voorzitter is van de Commissie Maatschappelijke Innovatie (CMI) van Waterweg Wonen. ‘Wij hebben als RvC wél voorgesteld om een nulmeting te houden om in kaart te brengen of onder meer de veiligheid in de wijk echt verbetert.’

Samen betalen

Als uit onderzoek blijkt dat de wijkmeesters een positief effect hebben op de wijk, dan komt dat ten goede aan álle partners in  het netwerk. Het ligt dan voor de hand dat die partners meebetalen, stelt Haisma. ‘Samenwerken is samen betalen. Als je kan aantonen dat de wijkmeesters goed werk doen, dan heb je een goed verhaal voor  de partners.’ Haisma brengt haar ervaring en netwerk op het gebied van veiligheid en innovatie mee in de RvC van Waterweg Wonen. Ze vindt dat de corporatie sociaal moet innoveren,  en niet alleen in stenen. In de Commissie Maatschappelijke Innovatie, die uit twee RvC-leden, de bestuurder, een MT-lid en een beleidsadviseur bestaat, staat de sociale innovatie op de agenda. ‘We willen samen het verschil maken.’

Initiatief

De commissie nam het initiatief om samen met de partners in de wijk de maatschappelijke agenda met voor Vlaardingen vast te stellen, inclusief concrete doelen. ‘Samenwerken is niets, als je geen doel hebt.’ 


 

Arrow-prev Arrow-next