Praktijkvoorbeeld

Hester van Buren ◊ Bestuurder van Rochdale ◊ over toezicht op samenwerking in de wijk


‘RvC moet
context
zien van
investerings-
besluit’


Rochdale investeert samen met partners onder meer in wijken in Zaanstad en Amsterdam Nieuw-West. Bestuurder Hester van Buren vindt het belangrijk dat de RvC weet én ervaart wat er speelt. Twee jaar keer per jaar gaan de commissarissen  op excursie in de wijk.

Of het nu gaat om de wijk Poelenburg in Zaanstad of de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West, corporatie Rochdale werkt samen met partners om de wijk vooruit te helpen. De lokale netwerken opereren op twee niveaus: bestuurders werken samen aan de strategie voor de wijk én professionals werken samen ín de wijk. 

Excursie in de wijk

Bestuurder Hester van Buren ziet het als haar taak dat de RvC-leden goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijken, zodat zij niet alleen op basis van strategische documenten op papier hun mening moeten vormen. In RvC-vergaderingen komen regelmatig inhoudelijk thema’s over wijken aan de orde, zoals de aanpak van de (on)veiligheid in de wijk Poelenburg in samenwerking met gemeente en politie.  Daarnaast gaat de RvC twee keer per jaar op excursie in een wijk. Dit voorjaar maakte de RvC een ronde door de Lodewijk van Deysselbuurt samen met de programmamanager van het stadsdeel. Van Buren: ‘De commissarissen zien tijdens die bezoeken de context van de investeringsbesluiten die zij moeten nemen. In Amsterdam Nieuw-West bijvoorbeeld worden veel woningen gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar wat betekent dat voor de buurt en de bewoners?’

Samenspel

Volgens Van Buren gaat het om een samenspel tussen bestuur en toezicht. De RvC-leden moeten zelf ook betrokken zijn. ‘Als zij ervaren wat er in de wijk speelt, zijn ze een betere sparringpartner voor het bestuur. Dat helpt mij als bestuurder ook verder.’  


 

Praktijkvoorbeeld

Hester van Buren ◊ Bestuurder van Rochdale ◊ over toezicht op samenwerking in de wijk


‘RvC moet context zien van investerings-
besluit’


Rochdale investeert samen met partners onder meer in wijken in Zaanstad en Amsterdam Nieuw-West. Bestuurder Hester van Buren vindt het belangrijk dat de RvC weet én ervaart wat er speelt. Twee jaar keer per jaar gaan de commissarissen  op excursie in de wijk.

Of het nu gaat om de wijk Poelenburg in Zaanstad of de Lodewijk van Deysselbuurt in Amsterdam Nieuw-West, corporatie Rochdale werkt samen met partners om de wijk vooruit te helpen. De lokale netwerken opereren op twee niveaus: bestuurders werken samen aan de strategie voor de wijk én professionals werken samen ín de wijk.

Excursie in de wijk

Bestuurder Hester van Buren ziet het als haar taak dat de RvC-leden goed op de hoogte zijn van wat er speelt in de wijken, zodat zij niet alleen op basis van strategische documenten op papier hun mening moeten vormen. In RvC-vergaderingen komen regelmatig inhoudelijk thema’s over wijken aan de orde, zoals de aanpak van de (on)veiligheid in de wijk Poelenburg in samenwerking met gemeente en politie.  Daarnaast gaat de RvC twee keer per jaar op excursie in een wijk. Dit voorjaar maakte de RvC een ronde door de Lodewijk van Deysselbuurt samen met de programmamanager van het stadsdeel. Van Buren: ‘De commissarissen zien tijdens die bezoeken de context van de investeringsbesluiten die zij moeten nemen. In Amsterdam Nieuw-West bijvoorbeeld worden veel woningen gerenoveerd of gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Maar wat betekent dat voor de buurt en de bewoners?’

Samenspel

Volgens Van Buren gaat het om een samenspel tussen bestuur en toezicht. De RvC-leden moeten zelf ook betrokken zijn. ‘Als zij ervaren wat er in de wijk speelt, zijn ze een betere sparringpartner voor het bestuur. Dat helpt mij als bestuurder ook verder.’  


 

Arrow-prev Arrow-next