Praktijkvoorbeeld

Tinka van Rood ◊ bestuurder Trivire ◊ over netwerk energietransitie in Drechtsteden


‘Spannend wat
afwegingen andere RvC’s zijn’


Tinka van Rood, bestuurder van Trivire, vindt het belangrijk om de RvC nauw bij de samenwerkingsverbanden in de regio te betrekken. Zeker als de opgave complex is, zoals de energietransitie in de Drechtsteden. 

Trivire maakt in de Drechtsteden deel uit van uiteenlopende lokale netwerken: van de regiegroep huisvesten kwetsbare doelgroepen tot een breed netwerk met 31 partners om de energietransitie te realiseren. Bestuurder Tinka van Rood is blij met de vele samenwerkingsverbanden. ‘We maken gebruik van elkaars competenties.’ Van Rood betrekt de RvC nauw bij projecten van lokale netwerken. Zo gaan de commissarissen van Trivire mee op expeditie en zien ze met eigen ogen hoe – bijvoorbeeld – de buurtaanpak in de praktijk werkt. ‘De reacties zijn buitengewoon goed. De RvC krijgt van alle kanten informatie, op papier of digitaal. Maar zelfs de meest ervaren RvC-leden worden verrast door wat ze op locatie horen en zien.’

Alle RvC’s uitgenodigd

Het bestuurlijk overleg van de zeven corporaties in de Drechtsteden, waarvan Van Rood voorzitter is, heeft ook alle RvC’s uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over de energietransitie. Diederik Samsom, voorzitter van de regionale programmaraad energietransitie, hield een verhaal, als ook Jacqueline van Dongen, regio-portefeuillehouder energietransitie, en Erwin Zwijnenburg namens de corporaties. Van Rood: ‘Deze transitie heeft veel impact. Corporaties zijn de startmotor, het gaat om veel geld, er zijn risico’s. Daarom is het belangrijk om alle RvC’s mee te nemen.’ De besluitvorming in het lokale netwerk over de energietransitie en de aansluiting op het warmtenet, samen met zes collega-corporaties met elk een eigen RvC, is uitdagend. ‘Ik kan niet altijd inschatten wat de afwegingen van de RvC’s van andere corporaties zijn. Dat is spannend. Maar ook hier geldt: alleen ga je sneller, samen kom je verder.’


www.drechtsteden.nl/energieakkoord

Praktijkvoorbeeld

Tinka van Rood ◊ bestuurder Trivire ◊ over netwerk energietransitie in Drechtsteden


‘Spannend wat
afwegingen andere
RvC’s zijn’


Tinka van Rood, bestuurder van Trivire, vindt het belangrijk om de RvC nauw bij de samenwerkingsverbanden in de regio te betrekken. Zeker als de opgave complex is, zoals de energietransitie in de Drechtsteden.

Trivire maakt in de Drechtsteden deel uit van uiteenlopende lokale netwerken: van de regiegroep huisvesten kwetsbare doelgroepen tot een breed netwerk met 31 partners om de energietransitie te realiseren. Bestuurder Tinka van Rood is blij met de vele samenwerkingsverbanden. ‘We maken gebruik van elkaars competenties.’ Van Rood betrekt de RvC nauw bij projecten van lokale netwerken. Zo gaan de commissarissen van Trivire mee op expeditie en zien ze met eigen ogen hoe – bijvoorbeeld – de buurtaanpak in de praktijk werkt. ‘De reacties zijn buitengewoon goed. De RvC krijgt van alle kanten informatie, op papier of digitaal. Maar zelfs de meest ervaren RvC-leden worden verrast door wat ze op locatie horen en zien.’

Alle RvC’s uitgenodigd

Het bestuurlijk overleg van de zeven corporaties in de Drechtsteden, waarvan Van Rood voorzitter is, heeft ook alle RvC’s uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst over de energietransitie. Diederik Samsom, voorzitter van de regionale programmaraad energietransitie, hield een verhaal, als ook Jacqueline van Dongen, regio-portefeuillehouder energietransitie, en Erwin Zwijnenburg namens de corporaties. Van Rood: ‘Deze transitie heeft veel impact. Corporaties zijn de startmotor, het gaat om veel geld, er zijn risico’s. Daarom is het belangrijk om alle RvC’s mee te nemen.’ De besluitvorming in het lokale netwerk over de energietransitie en de aansluiting op het warmtenet, samen met zes collega-corporaties met elk een eigen RvC, is uitdagend. ‘Ik kan niet altijd inschatten wat de afwegingen van de RvC’s van andere corporaties zijn. Dat is spannend. Maar ook hier geldt: alleen ga je sneller, samen kom je verder.’


www.drechtsteden.nl/energieakkoord

Arrow-prev Arrow-next