Praktijkvoorbeeld

Directeur Charlie Ortega ◊ stichting leergeld Den Haag ◊ over netwerk armoedebestrijding


‘Breng de signalen van buiten naar binnen’


Als directeur van stichting Leergeld Den Haag is Charlie Ortega betrokken bij het lokale netwerk Delen achter de duinen dat zich inzet voor armoedebestrijding. Ze vindt het cruciaal dat toezichthouders ook maatschappelijk betrokken zijn. 

In Den Haag groeien 27.000 kinderen op in minimagezinnen die net op of onder de armoedegrens leven. De stichting Leergeld in Den Haag schenkt een kind bijvoorbeeld een computer om huiswerk te kunnen maken. Als een schoolreisje te duur is, kan de stichting Leergeld bijspringen, zodat het kind wél mee kan. ‘Ons doel is dat kinderen mee blijven doen.’

Huisbezoek

Volgens directeur Charlie Ortega van Leergeld Den Haag gaan medewerkers veel op huisbezoek. Daar zien ze snel genoeg of in een gezin meer aan de hand is dan financiële problemen. Leergeld geeft – als het nodig is – een signaal door aan een organisatie in het sociale domein van de stad. ‘De contacten zijn er, maar we hebben vanwege privacy niet altijd inzage in wat er met ons signaal gebeurt.’ Stichting Leergeld is aangesloten bij het lokale netwerk Delen achter de duinen dat zich inzet voor armoedebestrijding. Zestig organisaties uit de stad, waaronder twee corporaties, organiseren themabijeenkomsten om kennis en ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over privacy. De partners trekken daarnaast samen op om een gemeenschappelijke visie op armoedebestrijding te schrijven. De zogeheten Inspiratienota wordt aangeboden aan de lokale politiek.

Cruciaal

Ook HaagWonen, waar Ortega commissaris is, is bij het netwerk aangesloten. Ortega vindt het cruciaal dat toezichthouders signalen van buiten (de samenleving) naar binnen (de organisatie) overbrengen. ‘Ik ben als directeur van Leergeld lid van Delen achter de duinen. Door mijn lokale netwerk, weet ik wat er speelt in de stad. Dat helpt mij als toezichthouder bij de corporatie, zonder dat ik de stoel van de bestuurder ga zitten.’ 


www.delenachterdeduinen.nl

Praktijkvoorbeeld

Directeur Charlie Ortega ◊ stichting leergeld Den Haag ◊ over netwerk armoedebestrijding


‘Breng de signalen
van buiten naar binnen’


Als directeur van stichting Leergeld Den Haag is Charlie Ortega betrokken bij het lokale netwerk Delen achter de duinen dat zich inzet voor armoedebestrijding. Ze vindt het cruciaal dat toezichthouders ook maatschappelijk betrokken zijn.

 

In Den Haag groeien 27.000 kinderen op in minimagezinnen die net op of onder de armoedegrens leven. De stichting Leergeld in Den Haag schenkt een kind bijvoorbeeld een computer om huiswerk te kunnen maken. Als een schoolreisje te duur is, kan de stichting Leergeld bijspringen, zodat het kind wél mee kan. ‘Ons doel is dat kinderen mee blijven doen.’

Huisbezoek

Volgens directeur Charlie Ortega van Leergeld Den Haag gaan medewerkers veel op huisbezoek. Daar zien ze snel genoeg of in een gezin meer aan de hand is dan financiële problemen. Leergeld geeft – als het nodig is – een signaal door aan een organisatie in het sociale domein van de stad. ‘De contacten zijn er, maar we hebben vanwege privacy niet altijd inzage in wat er met ons signaal gebeurt.’ Stichting Leergeld is aangesloten bij het lokale netwerk Delen achter de duinen dat zich inzet voor armoedebestrijding. Zestig organisaties uit de stad, waaronder twee corporaties, organiseren themabijeenkomsten om kennis en ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over privacy. De partners trekken daarnaast samen op om een gemeenschappelijke visie op armoedebestrijding te schrijven. De zogeheten Inspiratienota wordt aangeboden aan de lokale politiek.

Cruciaal

Ook HaagWonen, waar Ortega commissaris is, is bij het netwerk aangesloten. Ortega vindt het cruciaal dat toezichthouders signalen van buiten (de samenleving) naar binnen (de organisatie) overbrengen. ‘Ik ben als directeur van Leergeld lid van Delen achter de duinen. Door mijn lokale netwerk, weet ik wat er speelt in de stad. Dat helpt mij als toezichthouder bij de corporatie, zonder dat ik de stoel van de bestuurder ga zitten.’ 


www.delenachterdeduinen.nl

Arrow-prev Arrow-next