9

Criterium 9:
Kennisontwikkeling

In de toezichtvisie lichten RvC en bestuur toe hoe zij werken aan kennisontwikkeling.

Kader uit de governancecode

Leden van bestuur en RvC blijven hun kennis ontwikkelen en ontvangen daarvoor PE-punten. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan gewenst gedrag. Waar nodig worden ook op basis van de zelfevaluatie afspraken gemaakt over (kennis)ontwikkeling1.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

Van belang voor de toezichtvisie is dat wordt beschreven hoe er aan kennisontwikkeling wordt gewerkt bij zowel bestuur als RvC. Ligt er een duidelijke visie achter en is er een aansluiting van de visie op kennisontwikkeling en de uitkomsten van de jaarlijkse zelfevaluatie? Geeft de zelfevaluatie aanleiding tot het volgen van trainingen of cursussen? Hoe volgen commissarissen de ontwikkelingen binnen en buiten de sector?

Suggesties ter verbetering
  • Beschrijf een visie op kennisontwikkeling voor bestuur en intern toezicht
  • Zorg voor afstemming van de activiteiten voor (kennis)ontwikkeling op de zelfevaluatie van de RvC en eventueel ook de ontwikkelpunten van het bestuur
  • Zorg ook voor onderlinge afstemming binnen de RvC over wie welke cursus volgt en hoe terugkoppeling wordt verzorgd binnen de RvC.
1 Principe 3.22 p.23 en principe 3.24 p.24
Arrow-prev Arrow-next