4

Criterium 4:
Relatie met huurders

De toezichtvisie legt uit hoe het intern toezicht de relatie met huurders en/of huurdersvertegenwoordigers onderhoudt en hoe het belang van de huurders een plaats krijgt in de afwegingen van bestuur en toezicht.

Kader uit de governancecode

De RvC keurt de strategische plannen goed die het bestuur heeft opgemaakt ­waarbij de mening van onder andere de huurders is betrokken. De corporatie houdt rekening met de belangen van haar belanghebbenden en in het bijzonder met de wensen en behoeftes van haar huidige en toekomstige huurders en ­bewoners. De RvC heeft zicht op de belanghebbenden van de corporatie en ­onderhoudt hier contact mee. Het doel hiervan is zich te laten informeren1.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

De toezichtvisie beschrijft daarom expliciet hoe het intern toezicht de relatie ­onderhoudt met huurders en/of huurdersvertegenwoordigers. Welke activiteiten worden daartoe ondernomen? Welke gesprekken vinden er plaats? Hoe informeert de RvC zich over wat er leeft en speelt onder de huurders en toekomstige ­huurders?

En vervolgens, hoe is het benutten van die informatie meegenomen in de afwegingen die de RvC maakt? Hoe draagt het intern toezicht bij aan het onderhouden en/of ontwikkelen van die organisatie-eigenschappen die bijdragen aan een vruchtbare samenwerking met huurders (zoals integriteit, betrouwbaarheid en morele sensitiviteit)?

Suggesties ter verbetering
  • Open staan en actief op zoek gaan naar opvattingen van huurders (en andere belanghebbenden) door gesprekken aan te gaan en op andere manieren informatie te verkrijgen
  • Jaarlijks bespreken van de relatie met huurders (en andere belanghebbenden) op basis van cijfers (tevredenheid), enquête (bijvoorbeeld bij visitatie) en op basis van gevoerde gesprekken
  • Ten minste bij de zelfevaluatie van de RvC terugblikken op hoe en in welke mate informatie van huurders is meegenomen in de afwegingen
  • Bevorder het redeneren vanuit de effecten voor individuele huurders en toekomstige huurders ten opzichte van redeneren vanuit de mogelijkheden en beperkingen van de corporatie (advies Denktank https://www.vtw.nl/publicaties/overig/denktank/).
1 Principe 2.1 p.15 en principe 4.7 p.28
Arrow-prev Arrow-next