2

Criterium 2:
Risicobeheersing

In de toezichtvisie worden de uiteenlopende risico’s en de hierbij gekozen systematiek voor risicobeheersing behandeld.

Kader uit de governancecode

Het bestuur is verantwoordelijk voor goede risicobeheersing en de RvC houdt ­hierop toezicht. Het gaat daarbij niet alleen om de harde beheersmaatregelen maar ook maatregelen die een beroep doen op het risicobesef en de moraal binnen de corporatie1.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

Het is daarom van belang dat de toezichtvisie ingaat op risicomanagement en de gekozen systematiek toelicht. Het gaat hierbij zowel om financiële als niet-­financiële risico’s, om risico’s met betrekking tot legitimiteit en integriteit. Ook behandelt de toezichtvisie het risicobesef; bijvoorbeeld door aan te geven wat de corporatie als te risicovol ervaart.

Suggesties ter verbetering
  • Bespreek de mogelijkheden binnen de organisatie van brede risico­management-aanpakken, die zowel zijn gericht op hardere en meetbare
  • risico’s als op zachtere factoren zoals moraal, risicobesef en integriteit
  • Beschrijf expliciet hoe de corporatie het (strategisch)risicomanagement heeft ingericht, welke overwegingen daarbij gevolgd werden en wat de rol van de RvC is bij vooral de zachtere risicofactoren.
1  Principe 5 p.29
Arrow-prev Arrow-next