10

Criterium 10:
Inspiratie

De visie wordt als meer dan alleen een verplichting gezien en is voor de organisatie en buitenstaanders een leidraad in het toezicht van de woningcorporatie.

Kader uit de governancecode

RvC en bestuur hebben een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden. Het realiseren van maatschappelijke waarde op de lange termijn staat daarbij voorop. Bestuur en RvC hebben een voorbeeldfunctie; hun gedrag is van invloed op de reputatie van de corporatie en de hele sector. Bestuurder en RvC besteden aandacht aan intern en extern communiceren van kernwaarden en zorgen voor bekendheid van de Governancecode1.

Uitwerking in een goede toezichtvisie

Voor de toezichtvisie betekent dit dat deze niet alleen bestuur en RvC inspireert, maar ook buitenstaanders inspireert en informeert ten aanzien van bewust­wording en verbetering van het intern toezicht.

Suggesties ter verbetering
  • Ontwikkel in eigen bewoordingen de toezichtvisie, passend bij de kern­waarden, cultuur en communicatiestijl van de corporatie
  • Bevorder het motiverende en inspirerende gehalte van de toezichtvisie
  • Actualiseer de toezichtvisie periodiek, zorg dat het op de agenda blijft; laat het een levend document zijn dat behulpzaam is in het bijeenbrengen van verschillende interpretaties van de Governancecode
  • Leg de link met de praktijk van toezicht houden, bijvoorbeeld door in de visie te laten zien hoe wordt omgegaan met dilemma’s
  • Beschrijf hoe aandacht wordt gegeven aan de legitimiteit van bestuur en ­toezicht, bijvoorbeeld door het verantwoorden van keuzes.
1 Principe 1.1 en 1.2 p.13
Arrow-prev Arrow-next