Colofon

De handreiking ‘Uitwerking criteria toezichtsvisie VTW’ is geschreven in ­opdracht van de VTW. De auteurs zijn Stefan Cloudt en Albert Kerssies.
Stefan Cloudt is ondernemer (www.stefancloudt.nl) en o.a. docent aan Tilburg University.
Albert Kerssies is directeur van de VTW.

Omslagillustratie: Auke Herrema www.aukeherrema.nl

Vormgeving: Curve Mags & More www.curve.nl

©2022: Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties

ISBN/EAN 978-94-91008-46-7

Arrow-prev