Voorwoord

Big data, internet of things, artificial intelligence. De ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en informatietechnologie gaan razendsnel. Digitaal wordt het nieuwe normaal. Dat heeft ook gevolgen voor de corporatie. U kunt als toezichthouder niet achterblijven.

In deze handreiking – een update van de versie uit 2018 - nemen we u mee in de ontwikkelingen en beschrijven we wat de gevolgen kunnen zijn voor corporaties. Kansen genoeg, maar we staan ook stil bij de bedreigingen en ethische vragen.

Uit recent onderzoek (van het Nationaal Register uit 2019) blijkt dat de digitale transformatie nog te weinig op de agenda van de RvC staat en dat het vaak aan kennis en ervaring ontbreekt om een goede dialoog met het bestuur over dit onderwerp te kunnen voeren. Deze handreiking is geschreven voor de toezichthouder die zich vertrouwd wil maken met de wereld van de digitalisering.

Juist omdat de ontwikkelingen zo snel gaan, is de handreiking digitaal en kan de inhoud in een handomdraai aan de actualiteit worden aangepast. In deze versie van oktober 2020 zetten we onder meer een actueel overzicht van technologieën voor u op een rij. Maar let wel: technologie is een middel om de doelstellingen van uw corporatie te bereiken, geen doel op zich.

Belangrijke vraag is vooral: hoe kunt u goed toezicht houden op het belangrijke thema IT/digitalisering? In deze handreiking beschrijven we vijf vormen van organisatie om toezicht te houden. Ook hebben we gerichte vragen op een rij gezet die u als RvC aan het bestuur kan stellen, als start van de dialoog. Het Digi-dashboard, dat auteur Ries Bode in deze uitgave toelicht, is hiervoor een prima instrument.

We willen hierbij de auteurs hartelijk bedanken voor het inbrengen van hun belangrijke en waardevolle kennis en expertise. Het is mijns inziens een inhoudelijk en lezenswaardig document geworden waarmee u als toezichthouder uw werk beter kan doen.

Veel leesplezier, inspiratie, strategische en digitale wijsheid toegewenst!

Albert Kerssies, directeur VTW
Guido van Woerkom, voorzitter VTW

Arrow-prev Arrow-next