1

Wat betekent
duurzaamheid voor corporaties

Duurzaamheid, of maatschappelijk verantwoord ondernemen, is een breed begrip en heeft vele diverse aspecten, op de gebieden ‘people, planet en profit. De ‘triple bottom line’.

Elke sector en elk bedrijf zal haar eigen focus moeten bepalen in duurzaamheid. Op welke aspecten heb ik impact en wat vinden mijn stakeholders belangrijk dat ik oppak. Cruciaal bij duurzaamheid is integraal denken en handelen. Waarbij de people, planet en profit aspecten in samenhang worden bekeken en besloten.

Voor onze sector de woningcorporaties kom je dan uit bij thema’s zoals stakeholdermanagement, tevreden huurders, beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van woningen in leefbare wijken aan de People kant, transparantie, beloningen en rendement aan de Profit (ook wel Prosperity genoemd) kant en tenslotte Planet, energie, CO2 uitstoot, biodiversiteit en circulaire economie.

 

Elke corporatie zal haar eigen thema’s moeten kiezen afhankelijk van de eigen specifieke omstandigheden.

Wij hebben binnen onze sector de neiging om bij duurzaamheid alleen aan energie te denken, maar het gaat een stuk verder. Een groot aantal relevante onderwerpen aan de ‘people’ kant zijn voor corporaties vanzelfsprekend, daartoe zijn zij op aarde, nieuw is dan wel het geïntegreerd met de planet onderwerpen aan pakken.

Een methode om focus aan te brengen en keuzes te maken in de veelheid van duurzaamheidsonderwerpen is het gebruik van een zogenaamde materialiteitsmatrix waarbij via 2 assen impact op de organisatie en belang voor de stakeholders (en daarmee de maatschappij) worden geplot. Deze systematiek komt uit de GRI (Global Reporting Initiative), een wereldwijde standaard voor duurzaamheid reporting.

Een voorbeeld van een dergelijke matrix voor een denkbeeldige woningcorporatie zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien.

Arrow-prev Arrow-next