Tot slot

Met deze handreiking stoppen we met de reeks cases die we elke maand mochten aanleveren voor de nieuwsbrief van de VTW. We stoppen niet omdat de dilemma’s “op” zijn. Ze blijven komen, steeds weer nieuw en verrassend met als overeenkomst, dat dé oplossing niet bestaat. Wat mág is lang niet altijd verstandig en helaas, wat soms verstandig is mág soms (eigenlijk) niet. Een goede ontwikkeling is de recent aan de Aw toegekende discretionaire bevoegdheid. Dat maakt het mogelijk om bij een aantal volkshuisvestelijke dilemma’s tot verstandige keuzes te ­komen die niet binnen de bestaande regelgeving passen.

Een goede raad is divers, kijkt kritisch naar het eigen functioneren en vindt integriteit een eigenschap waarbij geen water bij de wijn mag. Verder staat blijvend hoog op de lijst van eigenschappen van de hele boardroom Passie voor de volkshuis­vesting. Met daarop gebaseerde gedeelde beelden (bij RvC en bestuur) over de ­gewenste maatschappelijke prestaties en daarop ook beoordeeld willen worden. Door huurders, woningzoekenden en andere belanghouders.

Een voorwaarde om die ambities te realiseren is een positieve en constructieve sfeer binnen de boardroom. Van essentieel belang vinden wij het om in de boardroom hoge prioriteit te geven aan gelijkwaardige verhoudingen. Natuurlijk heeft de RvC als het moet de beschikking over de noodrem, maar als een van beide gremia zich superieur voelt - of ondergeschikt – is geen sprake van checks and balance bij het nemen van besluiten.

Het is van grote betekenis dat good governance hoge cijfers scoort, maar niet als doel op zich, maar als middel om het beste uit de corporatie te halen. En dat is meer dan ooit nodig!

Arrow-prev