7

Succesvolle
zelfevaluatie

Wanneer is de zelfevaluatie succesvol?
  • Als uw inzicht in het eigen functioneren is toegenomen, u in beeld heeft of er verbetering nodig is en als het verbeterpotentieel ook daadwerkelijk wordt opgepakt. Het gaat hierbij in eerste instantie om de gezamenlijke en geëxpliciteerde inzichten en verbeterafspraken. Daarnaast kunnen ook prikkels worden gegeven die aan het denken zetten en enige tijd nodig hebben om tot rijping te komen.
  • Als de rolconversatie (nog) gemakkelijker is geworden en uw gezamenlijke visie op de rolneming is versterkt.
  • Als u elkaar nog beter heeft leren kennen en begrijpen en zo het teamgevoel verder is versterkt.
  • Als het (nog) gemakkelijker is geworden om elkaar ook gedurende het jaar aan te spreken op het individuele en gezamenlijke functioneren.
  • Als u het evaluatieve gesprek als plezierig heeft ervaren en als stimulans om te blijven reflecteren op het eigen functioneren.
  • Als …………………………………………………………………………………

Wij hopen dat deze handreiking u helpt om nog scherper in beeld te krijgen welke waarde de zelfevaluatie voor u moet hebben en hoe u die waarde kunt realiseren.

Arrow-prev