Voorwoord

De opgave voor de woningbouw in ons land is enorm. Het kabinet wil minimaal 100.000 woningen per jaar laten bouwen. Woningcorporaties zijn onmisbaar om die opgave te helpen realiseren. Met de afschaffing van de verhuurderheffing is er ruimte gekomen om te investeren. Maar: de afschaffing van de heffing is geen ‘1000 dingen doekje’, waarmee in één klap alle problemen in de volkshuisvesting zijn opgelost. Toch wordt er nu wel naar de corporaties gekeken om te leveren. Die handschoenen pakken we als sector graag op.

Voor u als toezichthouder is het relevant om op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die spelen rond de woningbehoefte van zoveel Nederlanders en de bouwopgave die dit met zich meebrengt.

Eén van de manieren om naar de opgave voor wonen en bouwen te kijken, is conceptueel bouwen.

Onder onze leden (en bij veel corporaties) is dit een nog grotendeels onbekende bouwoplossing. In deze handreiking kunt u meer informatie vinden over conceptueel bouwen. Wat is conceptueel bouwen? Hoe werkt het? Wat is uw rol als toezichthouder? Met wie heb je allemaal te maken? De nadruk ligt hierbij vanzelfsprekend op de rol van het interne toezicht. Daarom is in deze handreiking ook een checklist opgenomen, met relevante vragen om het gesprek over conceptueel bouwen binnen de corporatie waar u toezicht op houdt, vorm te geven.

De VTW biedt u hiermee een handreiking om in gesprek te gaan met uw eigen raad én met de bestuurder. Het biedt in onze optiek zowel informatie als inspiratie over alles wat met conceptueel bouwen te maken heeft.

Veel leerzaam leesplezier gewenst!

Mette Vernooij, directeur a.i. VTW en Guido van Woerkom, voorzitter VTW

Over VTW

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties is de beroepsvereniging van en voor 1.200 leden die als commissaris toezicht houden bij ongeveer 300 woningcorporaties. De VTW behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht van woningcorporaties. Meer informatie over de VTW vindt u op de website van de VTW.

Over de auteurs

Olga Görts-van de Pas is directeur Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB). Zij is tevens lid van de RvC van een aantal woningcorporaties. https://www.linkedin.com/in/olgagorts-vandepas/

Maarten Georgius is senior adviseur bij Aedes vereniging van woningcorporaties. Hij houdt zich bezig met nieuwbouw, inkoop, bouwrecht, bouwstroom, ketensamenwerking, ruimtelijke ordening, opdrachtgeverschap en ledenbinding. https://www.linkedin.com/in/maartengeorgius/

 

Arrow-prev Arrow-next