VTW ALV en Themabijeenkomst Betaalbaarheid en Corporaties

22-06-2021 15:00 - 18:30
Zoom
Guido van Woerkom Arjan Vliegenthart Nibud Zeno Winkels Woonbond Mariette Heemskerk bestuurder De Goede Woning Zoetermeer Felicitas Crutzen en Peter Boelhouwer commissarissen
0
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

De themabijeenkomst gaat dit keer over het belangrijke en ingewikkelde thema betaalbaarheid en de impact op huurders en corporaties. Onder leiding van de dagvoorzitter Guido van Woerkom komen een divers aantal sprekers aan het woord en zullen vanuit het perspectief van de huurders, corporaties en het interne toezicht verschillende aspecten van betaalbaarheid van sociale huurwoningen worden besproken.

Betaalbaarheid hoort nadrukkelijk bij de maatschappelijke opdracht van corporaties. Hoe gaan de corporaties hiermee om en wat is de positie van de RvC/RvT hierin? Hoe worden huurders betrokken bij dit thema?

Naast betaalbaarheid zijn beschikbaarheid en duurzaamheid de twee andere belangrijke actuele thema’s. Uit het rapport Opgaven en middelen blijkt dat corporaties op termijn te weinig middelen hebben om alle opgaven goed uit te kunnen voeren. Op welke manier(en) wordt dan betaalbaarheid meegenomen in de afwegingen om de beperkte middelen zorgvuldig in te zetten. Of komt betaalbaarheid als eerste in de knel? Wat zijn de financiële gevolgen voor huurders van huurverlaging en/of huurverhoging? En wat zijn de (financiële) gevolgen van huurbevriezing of huurverlaging voor corporaties?

Kortom, veel vragen waar in deze themabijeenkomst over gesproken en gediscussieerd zal worden. Deze themabijeenkomst hoopt bij te dragen aan de kennis over de financiële situatie van uw huurders en de gevolgen van huurverlagingen en huurverhogingen op de financiële situatie van huurders en corporaties.

Tijdsindeling programma

15.00 uur Themabijeenkomst
17.00 uur pauze
17.15 uur ALV
18.30 uur afsluiting

Programma Themabijeenkomst (2 uur)
Opening door Guido van Woerkom (5)
Arjan Vliegenthart (20) - Nibud
Zeno Winkels (20) - Woonbond
Mariette Heemskerk (15) – betaalbaarheid vanuit de bestuurskamer
Commissarissen Felicitas Crutzen / Peter Boelhouwer (15) – betaalbaarheid vanuit de commissaris
Korte pauze (5minuten )
Discussie aan de hand van stellingen / pollvragen met de sprekers en de deelnemers (via de chat) (40)
Korte afsluiting (5)
Terug naar overzicht

Veel gezocht