VTW Ledenbijeenkomst over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het toezicht

12-02-2021 10:00 - 12:00
Zoom Videoconferentie
Albert Kerssies, Peter Boerefijn, Edwin van der Meer, Martin van Rijn en Karin Schrederhof
100
2
€ 50
Naar leden login voor inschrijven

Omschrijving bijeenkomst

Er komen steeds meer ouderen in Nederland en de ouderen worden steeds ouder. Een groot deel van deze ouderen woont in woningen van corporaties. Alle corporaties hebben steeds meer te maken met deze dubbele vergrijzing. Welke gevolgen heeft dit alles voor de woningvoorraad van corporaties en de samenwerking met andere partijen zoals gemeenten en zorgorganisaties. Welke kennis is relevant voor het interne toezicht en wat is de rol van het interne toezicht hierbij? Al deze vraagstukken zullen in deze bijeenkomst worden besproken.

‘Oud en zelfstandig 2030, aangepast REISadvies’ Het definitieve advies van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen over wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden dient als basis voor deze bijeenkomst. Wouter Bos is voorzitter van deze commissie. rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/30/oud-en-zelfstandig-in-2030-aangepast-reisadvies

Tijdsindeling programma

Programma (10.00 - 12.00 uur)
  • Welkom door Albert Kerssies; directeur VTW,
  • Peter Boerefijn, bestuurder Habion, over de gevolgen van de vergrijzing voor corporaties en het toezicht
  • Martin van Rijn, voorzitter Aedes, over zorg, wonen en financiering
  • Edwin van der Meer, bestuurder van het BovenIJ ziekenhuis, over ervaringen met ouderen die te lang in het ziekenhuis liggen vanwege gebrek aan passende huisvesting
  • Karin Schrederhof, Wethouder gemeente Delft, over vergrijzing, wonen en gemeenten
  • Discussie in groepjes (break-out rooms)
  • Plenaire afronding
    Terug naar overzicht
  • Veel gezocht