COVID-19 / Corona

De COVID-19 pandemie heeft veel impact in onze samenleving. Wat zijn de gevolgen voor woningcorporaties en het functioneren van het toezicht? Voor u als toezichthouder bij een woningcorporatie komt daar nog iets bij: de zorg voor de corporatie, de medewerkers en de huurders. De VTW zet de nieuwsberichten over het nieuwe coronavirus hier op een rij. 

ROL VAN HET INTERN TOEZICHT

Video's Toezicht tijdens coronacrisis
Hoe ga je in de praktijk om met de gevolgen van de coronacrisis? De VTW heeft een aantal voorzitters gevraagd om in een video te vertellen over hun ervaringen:  Eric Kemperman, Bea Annot, Dorien de Wit, Erik Dannenberg en Hugo Hollander komen aan het woord. Bekijk deze video's op ons YouTube kanaal.

Artikel Aedes Magazine
Voor Aedes Magazine zijn Erik Kemperman en Bea Annot geïnterviewd over toezichthouden tijdens de coronacrisis. U kunt dit artikel hier lezen.

Enquête RvC voorzitters
De VTW heeft een enquête uitgezet onder alle RvC voorzitters of en hoe wij als bestuur en bureau van de VTW extra ondersteuning kunnen bieden om uw werk als toezichthouder goed te kunnen blijven uitvoeren tijdens deze moeilijke tijd. Ook hebben wij gevraagd waar voorzitters concreet tegen aan lopen. 

Eerste uitkomsten enquête RvC-voorzitters

Podcast over gevolgen werk VTW Bureau en bijeenkomsten
Albert Kerssies en Hans Geurts gaan in deze podcast (opgenomen 22 april 2020) in op de gevolgen van de coronacrisis voor de VTW en het intern toezicht. Hoe gaan we om met de masterclasses, regionale bijeenkomsten, de ALV en het ledencongres? Ook licht Albert toe waar RvC's tegenaan lopen, op basis van de VTW enquête onder RvC voorzitters. Luister de podcast hier.

Nieuwsberichten VTW over rol intern toezicht
De rol van de Raad van Commissarissen ten tijde van nood - artikel van Jaap Winter en Erik van de Loo in 'Ondernemingsrecht'

Toezicht in de praktijk: governance in de volkshuisvesting, casus 5: Corona, dus huurbevriezing? ... maar geen generieke maatregel!

Tag: corona
Alle berichten op onze website die over de coronacrisis gaan, zijn getagt met het trefwoord 'corona'. Als u dit woord intypt in het zoekmenu op de homepage, krijgt u alle berichten over de coronacrisis te zien. De meest recente berichten staan bovenaan. U kunt ook op de tag 'corona' klikken die onderaan deze pagina staat.

WONINGCORPORATIES

Aedes: handreiking jaarverslag 2019 en het coronavirus

Aedes: Tijdelijke stop op huisuitzettingen + spoedwet verlengen tijdelijke huurcontracten


Veel gezocht